Przykładowe prace magisterskie i licencjackie z logistyki

Oceń ten wpis

Przykładowa praca z logistyki .pdfPoniżej przykładowe prace magisterskie z logistyki – plan, opis, PDF

Wstęp

Rozdział I. Teoretyczne aspekty organizacji ekologistyki gminy1.1 Ekologistyka gminy w ujęciu systemowym
1.2 Definicja i geneza pojęć
1.3 Gospodarka odpadami jako zadanie gminnego systemu ekologistyki
1.3.1 Klasyfikacja odpadów
1.3.2 Technologia przetwarzania odpadów

Rozdział II. Ekologistyka gminy w obszarze zagospodarowania odpadów- wymogi i ustawy
2.1 Obowiązki gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów wynikające z prawa
2.2 Rola ekologistyki w zarządzaniu odpadami w gminie
2.3 Gminny system gospodarowania odpadami

Rozdział III. Organizacja procesów ekologistyki gminy na przykładzie ZZO
3.1 Cel i zakres badań
3.2 Metody badawcze
3.3 Charakterystyka badanego przedmiotu
3.4 Analiza gminnego systemu ekologistyki
3.5 Analiza zmian w badanym systemie w latach 2015-2017

Zakończenie

Opis pracy: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie analizy organizacji procesów ekologistyki na przykładzie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W pierwszym rozdziale przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczące ekologistyki i segregacji odpadów oraz przedstawiono technologie przetwarzania odpadów m.in. kompostowanie, recykling itp. W drugim rozdziale scharakteryzowano ekologistykę na wybranym w pracy terenie Polski W dalszej części pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące masy odpadów zbiorczych jak i selektywnych w latach 2015-2017. Ukazano przyrosty względne łańcuchowe w poszczególnych latach jak i w całym okresie działalności przedsiębiorstwa.

Wstęp

Rozdział I Istota zarządzania firmą.
1.1. Pojęcie i ewolucja zarządzania
1.2. Funkcje zarządzania

Rozdział II Logistyka transportu – zakres zagadnienia.
2.1. Logistyka transportu- zakres zagadnienia
2.2. Funkcje logistyki transportu
2.3. Rodzaje transportu

Rozdział III Rynek usług kurierskich na przykładzie DHL i FEDEX.
3.1. Charakterystyka badanych podmiotów
3.2. Logistyka transportu w badanych podmiotach
3.3. Wnioski

Rozdział IV Wyniki i wnioski badań własnych.
4.1 Metodyka badań
4.2. Wyniki badań

ZAKOŃCZENIE

Opis pracy: Celem pracy było przedstawienie teorii zarządzania, omówienie jej podstawowych zasad oraz umiejscowienie logistyki w procesie zarządzania oraz przedstawienie logistyki transportu, jej funkcje i rodzaje. Usługi kurierskie są stałym elementem współczesnych struktur gospodarczo – handlowych na świecie. Zaprezentowano dwie globalne firmy działające na rynku KEP DHL i FEDEX. Przedstawiono ich historię, zasięg oraz obecną działalność. Zaprezentowano jak wygląda logistyka transportu w obu przedsiębiorstwach oraz oferty krajowych i międzynarodowych usług kurierskich.

Wstęp

Rozdział I Logistyka w organizacji
1.1. Pojęcie i definicje logistyki
1.2. System logistyczny
1.3. Rola informatyzacji w logistyce

Rozdział II Obsługa klienta
2.1. Definicja obsługi klienta
2.2. Determinanty zachowań klienta
2.3. Standardy obsługi klienta

Rozdział III Charakterystyka stacji paliw BP
3.1. Historia powstania stacji
3.2. Wizerunek stacji BP
3.3. Usługi świadczone na stacji paliw

Rozdział IV Obsługa klienta na stacji paliw BP
4.1. Założenia badania i charakterystyka próby badawczej
4.2. Oferta handlowa stacji paliw BP
4.3. Czynniki decydujące o wyborze stacji paliw BP
4.4. Wizerunek stacji paliw BP
4.5. Propozycje usprawnień

Zakończenie

W niniejszej pracy przyjęto hipotezę iż stosowanie przez przedsiębiorstwo elementów logistycznej obsługi klienta determinuje wzrost powodzenia prowadzonej działalności. Temat ten omówiono w rozdziałach teoretycznych definiując logistykę oraz obsługę klienta. Przeprowadzono także badania własne

Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *