98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Przykładowe prace magisterskie i licencjackie z logistyki

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (2)

Data aktualizacji: 2021-11-03

Przykładowa praca z logistyki .pdf

Poniżej przykładowe prace magisterskie z logistyki - plan, opis, PDF

Temat: Organizacja procesów ekologistyki gminy

Wstęp

Rozdział I. Teoretyczne aspekty organizacji ekologistyki gminy1.1 Ekologistyka gminy w ujęciu systemowym 1.2 Definicja i geneza pojęć1.3 Gospodarka odpadami jako zadanie gminnego systemu ekologistyki1.3.1 Klasyfikacja odpadów1.3.2 Technologia przetwarzania odpadów

Rozdział II. Ekologistyka gminy w obszarze zagospodarowania odpadów- wymogi i ustawy 2.1 Obowiązki gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów wynikające z prawa2.2 Rola ekologistyki w zarządzaniu odpadami w gminie2.3 Gminny system gospodarowania odpadami

Rozdział III. Organizacja procesów ekologistyki gminy na przykładzie ZZO 3.1 Cel i zakres badań3.2 Metody badawcze3.3 Charakterystyka badanego przedmiotu3.4 Analiza gminnego systemu ekologistyki3.5 Analiza zmian w badanym systemie w latach 2015-2017

Zakończenie

Opis pracy: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie analizy organizacji procesów ekologistyki na przykładzie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W pierwszym rozdziale przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczące ekologistyki i segregacji odpadów oraz przedstawiono technologie przetwarzania odpadów m.in. kompostowanie, recykling itp. W drugim rozdziale scharakteryzowano ekologistykę na wybranym w pracy terenie Polski W dalszej części pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące masy odpadów zbiorczych jak i selektywnych w latach 2015-2017. Ukazano przyrosty względne łańcuchowe w poszczególnych latach jak i w całym okresie działalności przedsiębiorstwa.

POBIERZ PDF

Temat: Wykorzystanie różnych form transportu w sektorze usług kurierskich na przykładzie firm DHL i FEDEX

Wstęp

Rozdział I Istota zarządzania firmą. 1.1. Pojęcie i ewolucja zarządzania1.2. Funkcje zarządzania

Rozdział II Logistyka transportu - zakres zagadnienia. 2.1. Logistyka transportu- zakres zagadnienia2.2. Funkcje logistyki transportu2.3. Rodzaje transportu

Rozdział III Rynek usług kurierskich na przykładzie DHL i FEDEX. 3.1. Charakterystyka badanych podmiotów3.2. Logistyka transportu w badanych podmiotach3.3. Wnioski

Rozdział IV Wyniki i wnioski badań własnych. 4.1 Metodyka badań4.2. Wyniki badań

ZAKOŃCZENIE

Opis pracy: Celem pracy było przedstawienie teorii zarządzania, omówienie jej podstawowych zasad oraz umiejscowienie logistyki w procesie zarządzania oraz przedstawienie logistyki transportu, jej funkcje i rodzaje. Usługi kurierskie są stałym elementem współczesnych struktur gospodarczo - handlowych na świecie. Zaprezentowano dwie globalne firmy działające na rynku KEP DHL i FEDEX. Przedstawiono ich historię, zasięg oraz obecną działalność. Zaprezentowano jak wygląda logistyka transportu w obu przedsiębiorstwach oraz oferty krajowych i międzynarodowych usług kurierskich.

POBIERZ PDF

Temat: Rola obsługi klienta na podstawie stacji paliw BP

Wstęp

Rozdział I Logistyka w organizacji 1.1. Pojęcie i definicje logistyki1.2. System logistyczny1.3. Rola informatyzacji w logistyce

Rozdział II Obsługa klienta 2.1. Definicja obsługi klienta 2.2. Determinanty zachowań klienta2.3. Standardy obsługi klienta

Rozdział III Charakterystyka stacji paliw BP 3.1. Historia powstania stacji3.2. Wizerunek stacji BP3.3. Usługi świadczone na stacji paliw

Rozdział IV Obsługa klienta na stacji paliw BP 4.1. Założenia badania i charakterystyka próby badawczej4.2. Oferta handlowa stacji paliw BP4.3. Czynniki decydujące o wyborze stacji paliw BP4.4. Wizerunek stacji paliw BP4.5. Propozycje usprawnień

Zakończenie

W niniejszej pracy przyjęto hipotezę iż stosowanie przez przedsiębiorstwo elementów logistycznej obsługi klienta determinuje wzrost powodzenia prowadzonej działalności. Temat ten omówiono w rozdziałach teoretycznych definiując logistykę oraz obsługę klienta. Przeprowadzono także badania własne

POBIERZ PDF

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje