Program Antyplagiatowy Wrona (JSA-demo)

PROGRAM WYKRYWA PODOBIEŃSTWO W TWOICH 2 TEKSTACH!

Program antyplagiatowy online Wrona powstał z myślą o osobach, które piszą pracę dyplomową. System ten porównuje wyłącznie TWOJE dwa różne teksty:
Twoja praca lub sparafrazowany tekst – to twoja zmieniona lub napisana praca.
Tekst, z którego korzystałeś lub raport JSA – to oryginalne źródło w formie pliku tekstowego, z którego korzystałeś pisząc pracę.
PROGRAM NIE POSIADA ŻADNEJ BAZY – PORÓWNAĆ MOŻESZ TYLKO DWA RÓŻNE WŁASNE TEKSTY.
Pozwala on zweryfikować czy zastosowana w pracy parafraza nie zostanie zakwalifikowana przez system JSA jako plagiat. Jest to także narzędzie, dzięki któremu student może zweryfikować, czy wystarczająco dobrze poprawił fragmenty oznaczone jako plagiat w raporcie JSA. Algorytm programu powstał na bazie JSA.
Wynik jest w 95.9% spójny z wynikiem JSA.

PROGRAM NIE POSIADA ŻADNEJ BAZY – PORÓWNAĆ MOŻESZ TYLKO DWA TEKSTY!

PROGRAM NIE POSIADA ŻADNEJ BAZY – PORÓWNAĆ MOŻESZ TYLKO DWA RÓŻNE, WŁASNE TEKSTY.

System antyplagiatowy Wrona powstał z myślą o osobach, które pisząc pracę bazują na aktach prawnych, informacjach z Internetu i innych źródłach bibliograficznych. Pozwala on zweryfikować czy zastosowana w pracy parafraza nie zostanie zakwalifikowana przez system JSA jako plagiat. Jest to także narzędzie, dzięki któremu student może zweryfikować czy wystarczająco dobrze poprawił fragmenty oznaczone jako plagiat w raporcie JSA. Algorytm programu powstał na bazie JSA. Wynik jest w 95.9% spójny z wynikiem JSA. Można za jego pomocą porównać dwa pliki tekstowe online.

Raport antyplagiatowy, który otrzymasz po wykonaniu porównania, będzie zawierał cztery wskaźniki.
Jeżeli chcesz mieć gwarancję, że dobrze sparafrazowałeś tekst pod JSA, Twój wynik w żadnej z 4 komórek nie powinien przekraczać 25%. Najważniejsze są wyniki dla fraz o długości 10 słów. Program zaznaczy na czerwono i pomarańczowo te fragmenty, które mogą zostać zakwalifikowane jako plagiat w oficjalnym JSA.
Im dłuższy fragment zostanie zaznaczony tym większe prawdopodobieństwo plagiatu.

raport wrona