Program Antyplagiatowy Wrona (JSA-demo)

Program antyplagiatowy online Wrona powstał z myślą o osobach, które pisząc pracę bazują na aktach prawnych, informacjach z Internetu i innych źródłach bibliograficznych. Pozwala on zweryfikować czy zastosowana w pracy parafraza nie zostanie zakwalifikowana przez system JSA jako plagiat. Jest to także narzędzie, dzięki któremu student może zweryfikować ,czy wystarczająco dobrze poprawił fragmenty oznaczone jako plagiat w raporcie JSA. Algorytm programu powstał na bazie JSA. Wynik jest w 95.9% spójny z wynikiem JSA. Można za jego pomocą porównać dwa pliki tekstowe online.

System antyplagiatowy Wrona powstał z myślą o osobach, które pisząc pracę bazują na aktach prawnych, informacjach z Internetu i innych źródłach bibliograficznych. Pozwala on zweryfikować czy zastosowana w pracy parafraza nie zostanie zakwalifikowana przez system JSA jako plagiat. Jest to także narzędzie, dzięki któremu student może zweryfikować czy wystarczająco dobrze poprawił fragmenty oznaczone jako plagiat w raporcie JSA. Algorytm programu powstał na bazie JSA. Wynik jest w 95.9% spójny z wynikiem JSA. Można za jego pomocą porównać dwa pliki tekstowe online.


Raport antyplagiatowy, który otrzymasz po wykonaniu porównania, będzie zawierał cztery wskaźniki. Jeżeli chcesz mieć gwarancję, że dobrze sparafrazowałeś tekst pod JSA, Twój wynik w żadnej z 4 komórek nie powinien przekraczać 25%. Najważniejsze są wyniki dla fraz o długości 10 słów. Program zaznaczy na czerwono i pomarańczowo te fragmenty, które mogą zostać zakwalifikowane jako plagiat w oficjalnym JSA. Im dłuższy fragment zostanie zaznaczony tym większe prawdopodobieństwo plagiatu.

Informacja jak interpretować raport z programu antyplagiatowego Wrona
Raport z programu antyplagiatowego Wrona