Przypisy i bibliografia w pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej,

Wielu studentów podczas pisania pracy dyplomowej napotyka problem w postaci przypisów. Co to jest przypis? Jest to objaśnienie, które wskazuje na źródło wykorzystanego cytatu, informacji, czy też poglądu. Przypisy harwardzkie, przypisy oksfordzkie, tradycyjne, system Vancouver to tylko jedne z kilku początkowo obco brzmiących pojęć. Studenci zastanawiają się jak powinny wyglądać przypisy do stron internetowych i jak cytować publikacje zbiorowe. Chcesz wiedzieć jak stworzyć przypisy do Twojej pracy magisterskiej? Zapoznaj się z informacjami przedstawionymi w niniejszym artykule.

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest wybór właściwego dla Twojej pracy magisterskiej/ licencjackiej stylu cytowania. Rodzaje cytowania i zasady opracowywania przypisów bibliograficznych znajdują się poniżej.

System harwardzki

Wykorzystane przez Ciebie źródło zostaje uwzględnione w treści odpowiedniego akapitu w nawiasie półokrągłym lub kwadratowym. Styl ten jest odpowiedni dla nauk ścisłych, przyrodniczych bądź społecznych.

 (nazwisko autora, rok publikacji) lub (nazwisko autora, rok publikacji: numer strony)

Numer strony jest konieczny w momencie bezpośredniego cytowania autora, jeśli samodzielnie opisujesz czyjeś słowa nie musisz go stosować. Numer strony oddzielony może być przecinkiem
lub dwukropkiem, dopuszcza się także skrót „s. ”

Np. Występuje kilka metod, które pozwalają radzić sobie w sytuacji stresowej, wskazuje się między innymi na aktywność fizyczną, czy spotkania towarzyskie (Kubitsky, 2017: 153).

lub (Kubitsky, 2017, 153) lub [Kubitsky, 2017, s. 153]

Odnośniki należy później uszeregować w kolejności alfabetycznej i umieścić w bibliografii na końcu pracy.

System tradycyjny (klasyczny)

Polski system tradycyjny to nic innego jak przypisy w stylu oksfordzkim. W tekście głównym umieszcza się odnośnik cyfrowy, natomiast na dole strony należy uwzględnić pełny adres bibliograficzny cytowanej publikacji zgodnie ze schematem:

Autor(inicjał imienia zakończony kropką i nazwisko), tytuł, miejsce, rok wydania, numer strony

Odsyłacz cyfrowy powinien znaleźć się przed kropką kończącą zdanie. Odstępstwem od tej reguły są inne znaki interpunkcyjne takie jak wykrzyknik, czy znak zapytania. Tutaj odnośnik umieszcza się
za nimi. Jeśli tylko Ty jesteś autorem pracy, numeracja musi być ciągła.

np.

Występuje kilka metod, które pozwalają radzić sobie w sytuacji stresowej, wskazuje się między innymi na aktywność fizyczną, czy spotkania towarzyskie1.

Przypis w stopce:

1 J. Kubitsky, Pomóc i samemu przeżyć, Warszawa, 2017, 153

Ibidem, op cit, tamże. Co to znaczy?

Kiedy w swojej pracy magisterskiej kolejny raz powołujesz się na tą samą publikację możesz posłużyć się skrótami łacińskimi lub polskimi. Pamiętaj jednak o tym, żeby trzymać się jednej wersji językowej. Jak stosować skróty i tworzyć przypisy dolne?

Ibidem – kiedy na tej samej stronie powołujemy się na tą samą publikację tuż za tym samym autorem (w kolejnym pod względem numeracji odsyłaczu cyfrowym)

Tamże – spełnia tą samą funkcję, polska wersja łacińskiego skrótu

1 J. Kubitsky, Pomóc i samemu przeżyć, Warszawa, 2017, s. 157.

2 Ibidem, s. 116.

lub

1 J. Kubitsky, Pomóc i samemu przeżyć, Warszawa, 2017, s. 157.

2 Tamże, s. 116.

op. cit. – kiedy na tej samej stronie jest autor, ale przedzielony został inną publikacją. Dodatkowo ZAWSZE stosuje się op. cit., jeśli na innej stronie Twojej pracy dyplomowej cytujesz podaną wcześniej pozycję literaturową

Przypisy dolne przykłady

1 J. Kubitsky, Pomóc i samemu przeżyć, Warszawa, 2017, s. 157.

2 Ibidem, s. 116.

3 A. Stodolak, Metodologia badań w pielęgniarstwie, Legnica, 2011, s. 7.

4 J. Kubitsky, Pomóc, op. cit., s. 159. – odnośnik cyfrowy na tej samej stronie, ale przedzielony pozycją
z numerem 3 (lub na innej stronie)

5 Ibidem, s. 160. – dotyczy powyższej publikacji J. Kubitsky Pomóc i samemu przeżyć umieszczonej na tej samej stronie

6 A. Stodolak, Metodologia, op. cit., s. 10. – odnośnik cyfrowy na tej samej stronie lub innej stronie

System Vancouver

Cytowane źródła oznaczane są następującymi po sobie numerami w tekście. W tym celu możesz użyć:

– nawiasów półokrągłych (1)

– nawiasów kwadratowych [1]

– indeksów górnych 1 lub połączenia [1]

Np.  Występuje kilka metod, które pozwalają radzić sobie w sytuacji stresowej, wskazuje się między innymi na aktywność fizyczną, czy spotkania towarzyskie [1].

W bibliografii:

[1] Kubitsky J.: Pomóc i samemu przeżyć. Wyd. PZWL, Warszawa 2017

Odnośniki cyfrowe informują o miejscu pojawienia się publikacji w Twojej pracy, nie zachowuje się porządku alfabetycznego. Jeśli jakąś pozycję podajesz więcej niż raz, użyj tego samego oznaczenia cyfrowego nie zważając na to, na której stronie odwołujesz się do danego źródła.

STYL APA (American Psychological Association)

System typowo stosowany w pracach z psychologii bądź tych z zakresu nauk socjologicznych. 
W okrągłym nawiasie należy umieścić nazwisko autora cytatu, a także rok wydania pozycji literaturowej. Numery stron nie są obowiązkowe, chyba że bezpośrednio przytacza się słowa autora.

Jak stosować styl APA?

pamiętaj o oddzieleniu kolejnych elementów przecinkami

(nazwisko autora, rok wydania publikacji, numer strony)

Styl APA przykład

“(…) zgodnie z koncepcją specjalisty (Kubitsky, 2017, s. 153) występuje kilka metod, które pozwalają radzić sobie w sytuacji stresowej, wskazuje między innymi na aktywność fizyczną, czy spotkania towarzyskie.(…)”

STYL AMA

Jest to rozwiązanie stosowane w pracach medycznych. Różni się ono nieco od omówionych już stylów. Odnośniki cyfrowe  do konkretnej pozycji literaturowej w postaci indeksów górnych znajdują się  za kropką i przecinkiem, natomiast w przypadku średników i dwukropków odsyłacz należy uwzględnić przed znakiem interpunkcyjnym.

Np. Występuje kilka metod, które pozwalają radzić sobie w sytuacji stresowej, wskazuje się między innymi na aktywność fizyczną, czy spotkania towarzyskie.1

Pamiętaj, kiedy zdecydujesz się używać skrótów łacińskich, przecinków zamiast dwukropków oraz nawiasów kwadratowych zamiast półokrągłych BĄDŹ KONSEKWENTNY. To pomoże zachować spójność w Twojej pracy.          

  Ekspresowa wycena poprawy plagiatu - załącz raport i pracę. Poprawa merytoryczna lub inne usługi - załącz pracę z uwagami promotora lub opisz swój problem

  Zamawiam :

  Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaPoprawa językowaZamówienie elementu pracyInne

  Dodaj swoją pracę w polu poniżej (możesz dodać max.3 załączniki)

  AUTOR
  Dorota Wrona

  Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *