98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Praca Magisterska z Fizjoterapii

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (2)

Data aktualizacji: 2024-01-21

W obecnych czasach coraz więcej ludzi większość czasu swojego dnia spędza przed komputerem, uprawia coraz mniej sportów, prowadzi siedzący tryb życia. Co więcej polskie społeczeństwo starzeje się oraz coraz bardziej odczuwa pęd każdego dnia. To wszystko sprawa, że zawód fizjoterapeuty w ciągu najbliższych lat stanie się jeszcze bardziej pożądany niż dotychczas. Jednak zanim przyjmiesz swoich pierwszych obolałych pacjentów, musisz napisać pracę licencjacką bądź magisterską. Wybór tematu takiej pracy jak wiadomo nie jest prosty, jednak będąc na tym kierunku, zakres tematów prac jest całkiem szeroki. Najczęściej tematy takie dotyczą wpływu konkretnych metod bądź terapii na jakość życia pacjenta lub roli fizjoterapeuty w pewnych określonych problemach zdrowotnych. Ważne jest jednak, żeby temat pracy był dla Ciebie interesujący, a może nawet dotyczył Twojej przyszłości. W takim wypadku, pisanie pracy powinno być dużo łatwiejsze.

Przykładowe tematy prac z fizjoterapii

 • Hipoterapia jako uzupełniająca forma rehabilitacji w mózgowym porażeniu dziecięcym.
 • Wpływ leczenia trombolitycznego na przeżywalność i proces usprawniania pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.
 • Omówienie wybranych metod terapii w zaburzeniach sieci powięziowej.
 • Urazowość w sporcie na przykładzie piłki nożnej oraz rola fizjoterapeuty.
 • Zastosowanie odnowy biologicznej w piłce siatkowej.
 • Rola fizjoterapeuty w walce ze szpotawością kolan.
 • Wpływ siedzącego trybu życia dzieci w wieku 10 – 17 lat na ich sprawność funkcjonalną.
 • Rola kinesiotapingu w fizjoterapii.
 • Rehabilitacja u kobiet po mastektomii.
 • Możliwość wykorzystania ultradźwięków w fizjoterapii.
 • Rehabilitacja po COVID – 19, czyli możliwy sposób poradzenia sobie z powikłaniami.

Fragment wstępu:

W Polsce udar mózgu jest zjawiskiem występującym u około 171 mężczyzn oraz 93 kobiet na 100 tysięcy Polaków. Z powyższych danych płynie wniosek, iż każdego roku w naszym kraju udaru mózgu doznaje ok. 60 tys. osób. Odsetek występowania udaru mózgu w Rzeczypospolitej Polskiej nie różni się od norm międzynarodowych, ale za to ilość osób, które z tego powodu umierają jest wyższa niż w innych krajach. Najczęstszą sytuacją jest śmierć w krótkim czasie po udarze. Decydującą rolę w leczeniu następstw udaru mózgu odgrywa nie tylko personel lekarski, lecz również fizjoterapeuci, którzy są zaangażowani w rehabilitację, psychologowie, psychoterapeuci, logopedzi lub terapeuci zajęciowi. Rehabilitacja stanowi najważniejszy element wpływający na przyspieszenie powrotu do stanu całkowitej bądź częściowej sprawności.

Fragmenty z części teoretycznej:

2.3. Formy terapii

Hipoterapia może być prowadzona na szereg rozmaitych sposobów. Wszystko, co jest wymagane, to obecność konia oraz wyszkolonego instruktora. Jedną z form hipoterapii stanowi taka terapia, w której koń wykonuje ruchy, podczas których pacjent nie stosuje żadnych ćwiczeń. Pacjent zostaje poddany wyłącznie ruchom konia w stępie, to jest czterotaktowym, najwolniejszym chodzie. Skutkuje to tym, że na pacjenta przenoszony jest taki wzorzec ruchowy, który odzwierciedla ruchy poruszającego się człowieka podczas chodu. Ćwiczenia te oddziałują na zmysł równowagi, koordynację, zorientowanie w przestrzeni, a także na rozwój bądź poprawę odruchów obronnych dziecka. Aby spotęgować efekt terapeutyczny, można niekiedy ustawić pacjenta bokiem bądź tyłem względem kierunku poruszania się konia.

2. Zależność między rozpoczęciem rehabilitacji po COVID – 19 a czasem.

Kluczem do osiągnięcia całkowitej sprawności jest powrót do aktywności fizycznej pod fachową opieką. Przeprowadzone badania dowodzą, iż prowadzenie siedzącego trybu życia oraz brak ruchu podnosi ryzyko rozwoju powikłań, do których należą między innymi upośledzenie wentylacji płuc. Jednak COVID-19 wyraźnie obniża wytrzymałość organizmu. Dlatego ważne jest, aby powrót do formy odbywał się pod nadzorem specjalisty, który będzie stopniowo podnosił wysiłek oraz monitorował postępy. Najistotniejszym aspektem rehabilitacji po przebytym zakażeniu koronawirusem jest odpowiednio szybkie jej podjęcie, przed pojawieniem się u chorego trwałych zmian w układzie oddechowym oraz układzie nerwowym. Ćwiczenia są także wskazane dla osób, które przebyły łagodną infekcję, bowiem powikłania często nie są widoczne natychmiast.

Fragmenty z części metodologicznej:

1. Końcowym etapem było podliczenie całkowitych efektów leczenia trombolitycznego w analizowanej grupie. Liczba pacjentów, którzy umarli po takiej terapii stanowiła 7 osób, tj. 14%. U 15 chorych, tj. 30% grupy badanej, nie zaobserwowano efektów leczenia, natomiast u 4 chorych, tj. 8%, efekty te były niewielkie. W przypadku 24 pacjentów, a więc 48% ogólnej grupy badanej, terapia pozwoliła na podjęcie dalszych kroków leczniczych, w tym u 16 pacjentów, a więc 32%, nastąpiła częściowa poprawa stanu zdrowia, natomiast u 8 pacjentów, a więc 16%, nastąpiło pełne wyzdrowienie.

2. Badanie opierało na analizie konkretnych sytuacji pacjentów. Dlatego też podczas paru spotkań przeprowadzano wywiady z osobami, które czynnie uprawiają siatkówkę oraz na co dzień korzystają z odnowy biologicznej. Celem wywiadów było określenie wpływu odnowy biologicznej na bóle mięśni i stawów po treningach oraz meczach. Dodatkowo, jako technikę uzupełniającą zastosowano ankietę, w której zadano 11 pytań zamkniętych oraz 5 półotwartych. Poruszono w nich kwestię między innymi czasu poświęcanego na odnowę biologiczną oraz metody omawianej odnowy, które są przez tych sportowców stosowane.

Fragment zakończenia:

Z pewnością hipoterapia będąca uzupełniającą formą rehabilitacji dostarcza szeregu korzyści pacjentom cierpiącym na mózgowe porażenie dziecięce. Przy pomocy konia i jazdy konnej pomaga przywracać zdrowie oraz ogólną sprawność fizyczną. Jest to metoda, dzięki której dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zaczynają lepiej radzić sobie nie tylko w sferze ruchowej, ale również emocjonalnej, umysłowej, a także społecznej. Na chorobę tę nie istnieje lekarstwo, ale wczesne wykrycie oraz rozpoznanie daje znacznie większe możliwości rozpoczęcia odpowiedniej terapii, która pozwoli nie tylko zredukować ilość występujących symptomów tej choroby, lecz również przyniesie ulgę w sferze fizycznej, psychicznej oraz emocjonalnej. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż hipoterapia stanowi wyłącznie metodę uzupełniającą dla klasycznych form rehabilitacji, dlatego też nie może być traktowana jako wyłączna metoda terapii.

Przykładowe zwroty w pracy z fizjoterapii

 • Program i cele terapii są określone przez fizjoterapeutę zgodnie z zaleceniami…
 • Oprócz wyżej wymienionych form terapii można wyróżnić także…
 • Terapia poprzez kontakt z...
 • Literatura przedmiotu dowodzi, że metody te…
 • Liczba respondentów biorących udział w badaniu, którzy stosowali tę metodę terapii…
 • Ważnym elementem decydującym o wyborze terapii jest…
 • W leczeniu pacjentów istotne jest…
 • Niewątpliwie terapia ta, jest…
 • Wymienione sposoby leczenia w znaczący sposób wpływają na…
 • Niezwykłość tej metody polega na…

Przykładowy plan pracy licencjackiej i magisterskiej z fizjoterapii:

Temat: Omówienie wybranych metod terapii w zaburzeniach sieci powięziowej.

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. Anatomia powięzi

 • 1.1 Krótka charakterystyka powięzi
 • 1.2 Rozwój powięzi
 • 1.3 Histologia powięzi
 • 1.4 Klasyfikacja powięzi

Rozdział II. Komunikacja i przenoszenie napięć w sieci powięziowej

 • 2.1 Komunikacja
 • 2.2 Przenoszenie napięć a tensegracja
 • 2.3 Przenoszenie napięć a łańcuchy mięśniowo-powięziowe

Rozdział III. Zaburzenie sieci powięziowej

 • 3.1 Zaburzenia ogólne
 • 3.2 Analiza zaburzeń wg. Myersa
 • 3.3 Punkty spustowe

Rozdział IV. Diagnostyka zaburzeń sieci powięziowej

 • 4.1 Wywiad
 • 4.2 Palpacja i ocena wzrokowa
 • 4.3 Badanie algometryczne
 • 4.4 Badanie elastografem
Rozdział V. Omówienie wybranych metod terapii w zaburzeniach sieci powięziowej
 • 5.1 Terapia manualna
 •     5.1.1 Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
 •     5.1.2 Manipulacja wisceralna
 •     5.1.3 Neurodynamika NDS
 •     5.1.4 Technika narzędziowa Grastona
 • 5.2 Masaż
 •     5.2.1 Masaż łącznotkankowy
 •     5.2.2 Autorozluźnianie mięśniowo-powięziowe SMR
 • 5.3 Kinezyterapia
 •     5.3.1 Terapeutyczna joga
 •     5.3.2 Trening propriocepcji
 • 5.4. Fizykoterapia
 •     5.4.1 Ciepłolecznictwo
 •     5.4.2 Stymulacja mikroprądami FSM

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Wpływ leczenia trombolitycznego na przeżywalność i proces usprawniania pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. Udar niedokrwienny mózgu

 • 1.1 Charakterystyka udaru niedokrwiennego mózgu
 • 1.2. Diagnoza oraz sposób leczenia
 • 1.3. Epidemiologia i czynniki ryzyka
 • 1.4. Przebieg leczenia trombolitycznego

Rozdział II. Usprawnienie pacjenta po trombolizie

 • 2.1. Rehabilitacja wczesna w szpitalu
 • 2.2. Rehabilitacja późna – funkcjonalna i społeczna

Rozdział III. Materiał i metody badań

 • 3.1. Materiał badań
 • 3.2. Metody badań

WYNIKI

DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Hipoterapia jako uzupełniająca forma rehabilitacji w mózgowym porażeniu dziecięcym.

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I.Podstawowe informacje dotyczące mózgowego porażenia dziecięcego

 • 1.1. Ogólna charakterystyka
 • 1.2. Czynniki ryzyka
 • 1.3. Klasyfikacje wraz ze skutkami fizycznymi
 • 1.4. Psychospołeczne skutki

Rozdział II. Metoda hipoterapii w usprawnieniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

 • 2.1. Charakterystyka
 • 2.2. Przeciwwskazania
 • 2.3. Formy terapii
 • 2.4. Zadania terapeuty
 • 2.5. Właściwości konia terapeutycznego
 • 2.6. Oddziaływanie terapeutyczne

WYNIKI

DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Rola fizjoterapii w odnowie biologicznej w sporcie.

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. Charakterystyka gier zespołowych

 • 1.1 Rys historyczny
 • 1.2 Charakterystyka dyscypliny
 • 1.3 Obciążenia treningowe

Rozdział II. Zastosowanie odnowy biologicznej w grach

 • 2.1 Definicje odnowy biologicznej
 • 2.2 Zadania odnowy biologicznej
 • 2.3 Zasady stosowania odnowy biologicznej
 • 2.4 Metody i środki odnowy biologicznej
 • 2.5 Zastosowanie odnowy biologicznej w różnych cyklach treningowych

Rozdział III. Metodologia badań własnych

 • 3.1 Problemy, pytania i hipotezy badawcze
 • 3.2 Metody i procedura badań
 • 3.3 Metody statystycznego opracowania wyników
 • 3.4 Charakterystyka badanej grupy

Rozdział IV. Wyniki badan i ich omówienie

 • 4.1 Prezentacja wyników badań i ich omówienie
 • 4.2 Dyskusja i weryfikacja hipotez

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje