Korekta prac magisterskich według uwag promotoraopinia

4.9/5 - (7 votes)

Poprawa zgodnie z uwagami promotora dotyczy przeróżnych aspektów. Najczęściej promotor wskazuje studentowi błędy i braki merytoryczne w pracy. Dotyczyć to może na przykład brakujących elementów strukturalnych pracy, takich jak np. brak:

 1. wstępu,
 2. zakończenia
 3. dyskusji wyników,
 4. wniosków.

W pracy może także brakować np. zdefiniowania jakiegoś terminu, wprowadzenia do rozdziału, albo wniosków w pracy. Zdarza się także, że promotor prosi studenta o poprawę w zakresie źródeł w pracy np. ich uaktualnienia, albo odniesienia się do nowelizacji jakiejś ustawy, bądź uwzględnienia nowego orzecznictwa SN. Zdarza się także, że w pracy jest za mało źródeł, albo nie ma ich wcale.

korekta prac

Pamiętaj! Praca magisterska to praca naukowa, a zatem każda podana w pracy informacja MUSI mieć odniesienie do źródła. Sprawdź czy każdy akapit w Twojej kończy się odniesieniem do źródła.

Promotorzy bardzo często zarzucają studentom także to, że napisana praca nie jest na temat. Problem ten ma różne przyczyny. Bardzo często faktycznie studenci piszą albo całą pracę, albo poszczególne jej części w oderwaniu od tematu. Zdarza się jednak, że temat, który ma za zadanie opracować student jest wąski, a promotor wymaga, aby praca miała na przykład 80 stron. Warto wtedy porozmawiać z promotorem, pokazać mu literaturę przedmiotu i wskazać, że krótsza praca będzie bardziej rzeczowa i treściwa. Najczęściej wymagana ilość stron w pracy ma charakter umowny. Liczy się jakość pracy, a nie jej objętość.

Niestety studentom zdarza się także pisać na tematy pokrewne i bliskie, zupełnie omijając ten główny. Dzieje się tak najczęściej kiedy student bezmyślnie kopiuje lub parafrazuje fragmenty książek lub artykułów. I tak na przykład opis zagadnienia pracy zawarty w artykule o tytule: „praca chłopów w średniowiecznej Polsce”, może (a nawet powinien) znacznie odbiegać od omówienia tego samego terminu w pracy o tytule: „Poziom satysfakcji z pracy u pracowników działu IT ze względu na formę zatrudnienia.”

Kolejnym, bardzo częstym błędem studentów jest tworzenie niespójnych tekstów, które nie mają charakteru naukowego. Bardzo często wynika to z kopiowania bądź parafrazowania źródeł internetowych, które nie spełniają standardów określonych dla prac magisterskich i licencjackich. Poniżej przykład definicji escape roomu z Wikipedii :

Escape room (pol. dosł. pokój ucieczki, także jako pokój zagadek) – forma rozrywki umysłowej, w której grupa osób w ograniczonym czasie rozwiązuje różne zagadki, ażeby znaleźć klucz do wyjścia. Escape roomy przygotowane są według różnych kluczy tematycznych.

Uczestnicy zabawy są dobrowolnie zamykani w pomieszczeniu, z którego muszą się wydostać dzięki rozwiązaniu zagadek logicznych. Jest to gra dla wielu osób, gdyż niektóre zadania wymagają pracy zespołowej. Zazwyczaj czas na rozwiązanie zadań i wyjście z pokoju wynosi od 45 do 90 minut.

Oba akapity są niemalże powtórzeniem. Pisanie dwa razy o tym samym to bardzo częsty błąd studentów! Poniżej przykład jak poprawić ten fragment:

Escape room (pol. dosł. pokój ucieczki, także jako pokój zagadek) to forma rozrywki umysłowej, w której grupa osób jest dobrowolnie zamykana w pomieszczeniu, z którego musi się wydostać poprzez rozwiązanie zagadek logicznych. Czas gry jest ograniczony i zazwyczaj wynosi od  45 do 90 minut. Niektóre zadania wymagają pracy zespołowej.  Escape roomy przygotowane są według różnych kluczy tematycznych – często są osadzone w realiach konkretnych filmów, gier komputerowych, czy też bajek.


Więcej o spójnym wywodzie w pracy  znajdziesz tu: Zarzuty promotora mogą dotyczyć bardzo różnych elementów pracy dlatego w tym wypadku poprawa pracy musi zostać wyceniona indywidualnie.

Jeżeli chcesz zlecić poprawę pracy magisterskiej lub licencjackie zapraszam do kontaktu: 696 077 619


  Ekspresowa wycena!

  Poprawy plagiatu

  załącz raport JSA i swoją pracę

  Poprawa merytoryczna i inne

  załącz pracę z uwagami lub opisz

  swój problem

  Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaPoprawa językowaZamówienie elementu pracyInne

  zaakceptuj politykę prywatności

  4.9/5 - (7 votes)
  AUTOR
  Dorota Wrona

  Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *