Praca naukowa z Pedagogiki

4.5/5 - (19 votes)

Gwarantuję, że napisany przeze mnie element pracy licencjackiej lub magisterskiej z pedagogiki spełni poniższe wymagania:

 1. W teorii szeroko omówię poszczególne zagadnienia.
 2. Praca będzie zgodna ze standardami wyznaczonymi przez daną uczelnię.
 3. Praca będzie oparta o aktualną literaturę przedmiotu
 4. Praca będzie zawierała: część teoretyczną, metodologię badań własnych oraz ich wyniki
 5. Przygotuję graficzne przedstawienie wyników i dokonam ich omówienia.
 6. Sformułuję własne wnioski na dany temat.
 7. Praca będzie wolna od plagiatu i poprawna pod kątem językowym.
Wszystkie poprawki promotora wykonywane są bez dodatkowych opłat, w terminie do 8 dni.

Charakterystyka pracy

magisterskiej z pedagogiki

Praca magisterska z pedagogiki  podobnie jak na przykład praca magisterska z psychologii składa się z części teoretycznej i analitycznej. Jednak między praca dyplomową z psychologii a pedagogiki można zarysować kilka znaczących różnic. Po pierwsze praca z pedagogiki nie musi być zgodna ze standardami APA, ale z wytycznymi danej uczelni. Po drugie można wytyczyć kilka ważnych różnic w zakresie badań pedagogicznych i psychologicznych.

Testy stosowane przez psychologów bardzo często są znormalizowane i zarezerwowane tylko dla psychologów, studentów psychologii oraz osób specjalnie przeszkolonych w zakresie ich stosowania. W badaniach z zakresu pedagogiki bardzo często stosuje się natomiast ankietę własną oraz badanie dokumentacji danej instytucji.

Testy stosowane przez psychologów bardzo często są znormalizowane i zarezerwowane tylko dla psychologów, studentów psychologii oraz osób specjalnie przeszkolonych w zakresie ich stosowania. W badaniach z zakresu pedagogiki bardzo często stosuje się natomiast ankietę własną oraz badanie dokumentacji danej instytucji.

Dość często wykorzystuje się również takie metody jak obserwacja oraz wywiad. Badania z zakresu pedagogiki znacznie częściej mają charakter jakościowy – czyli dotyczą np. efektywności działania danej placówki wychowawczo-opiekuńczej.

Część teoretyczna pracy zawiera najczęściej definicje kluczowych dla pracy pojęć, opis funkcjonowania wybranej do badań grupy w zakresie określonych elementów np. funkcjonowanie emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym oraz opis określonych metod pedagogicznych, wychowawczych lub terapeutycznych np. bajkoterapii.

W pracach z pedagogiki promotorzy najczęściej oczekują, że ankieta własna zostanie skonstruowana w oparciu o określone wskaźniki. Np. wskaźnikiem zmiennej jakość snu mogą być:

 • samodzielne wybudzenie
 • ilość przebudzeń w nocy
 • subiektywne poczucie wyspania
 • długość snu w godzinach
Plan pracy

magisterskiej i licencjackiej z psychologii

Poniżej przykładowe plany prac magisterskich z pedagogiki:

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
ROZDZIAŁ I. POMOC SPOŁECZNA-CHARAKTERYSTYKA  
  1.1. Definicja pomocy społecznej  
  1.2. Cele pomocy społecznej  
  1.3. Zadania pomocy społecznej  
  1.4. Organizacja pomocy społecznej  
  1.5. Formy udzielanej pomocy  
  1.6. Pomoc na rzecz rodziny  
 ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA ASYSTENTA RODZINY  
  2.1. Pojęcie asystenta rodzin  
  2.2. Rola asystenta rodziny  
  2.3. Funkcje asystenta rodziny  
  2.4. Zadania asystenta rodziny  
  2.5. Kwalifikacje asystenta rodziny  
  2.6. Współpraca asystenta z rodzina oraz służbami wspierającymi  
 ROZDZIAŁ III. METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA BADAŃ WŁASNYCH  
  3.1. Przedmiot i cel badań  
  3.2. Problematyka badań  
  3.3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze  
  3.4. Organizacja i przebieg badań  
 ROZDZIAŁ IV. ANALIZA WYNIKÓW WŁASNYCH BADAŃ  
  4.1. Charakterystyka osób badanych  
  4.2. Studium przypadku  
  4.3. Analiza jakościowa wyników badań  
  4.4. Wnioski z badań 
 ZAKOŃCZENIE
 BIBLIOGRAFIA
SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
Rozdział I. Analiza literatury przedmiotu  
  1.1. Charakterystyka okresu wczesnego i średniego dorastania  
  1.2. Pojęcie i klasyfikacja aspiracji  
  1.3. Uwarunkowania aspiracji  
  1.4. Aspiracje rodziców względem dzieci  
 Rozdział II. Metodologia badań własnych  
  2.1. Przedmiot i cel badań  
  2.2. Problemy i hipotezy badawcze  
  2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze  
 Rozdział III. Aspiracje rodziców a zajęcia dodatkowe u dzieci 
        uczęszczających do klas IV-VIII szkół podstawowych  
  3.1. Organizacja badań  
  3.2. Charakterystyka badanych  
  3.3. Prezentacja i analiza wyników badań własnych  
  3.4. Dyskusja wyników  
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
 SPIS TREŚCI
 STRESZCZENIE
 WSTĘP
 Rozdział I. Analiza teoretyczna ważniejszych zagadnień związanych z tematem pracy
  1.1 Bajka i baśń- terminologia oraz geneza pojęć
  1.2 Baśń oraz bajka w konwencji filmowej
  1.3 Rodzaje bajek i baśni
  1.4 Znaczenie bajek i baśni
 Rozdział II. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym
  2.1 Rozwój fizyczny
  2.2 Rozwój poznawczy
  2.3 Rozwój emocjonalny
 Rozdział III. Metodologia badań własnych
  3.1 Przedmiot i cel badań
  3.2 Problemy i hipotezy badawcze
  3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze
  3.4 Organizacja i przebieg badań
 Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych
  4.1 Znaczenie bajek i baśni dla rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym
    w świadomości nauczycieli
  4.2 Znaczenie bajek i baśni dla rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym  
    w świadomości rodziców
  4.3 Zastosowanie bajek i baśni celem rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 
    przedszkolnym w praktyce wychowania przedszkolnego
 ZAKOŃCZENIE
 BIBLIOGRAFIA
SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
Rozdział I. Słowo wstępne
 Rozdział II. Dwusystemowe modele umysłu
  2.1. Taksonomia ludzkich emocji
  2.2. Wymiary ocen społecznych – ciepło i kompetencja
  2.2.1. Sprawczość i wspólnotowość w postrzeganiu
 Rozdział III. Paradygmat zadań ambiwalentnych
 Rozdział IV. Problematyka badań własnych
 Rozdział IV. Metoda
  5.1. Osoby badane
  5.5. Aparatura  
 Rozdział IV. Wyniki
 Rozdział IV. Dyskusja
 ZAKOŃCZENIE
 BIBLIOGRAFIA
SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
Rozdział I. Rola aktywności motorycznej w rozwoju dziecka
  1.1. Definicja aktywności i sprawności dziecka przedszkolnego
    1.1.1. Aktywność sportowa
    1.1.2. Sprawność
  1.2. Zabawy ruchowe
    1.2.1. Definicja zabawy
    1.2.2. Rodzaje zabaw
    1.2.3. Zabawy i gry ruchowe
    1.2.4. Rodzaje zabaw ruchowych
  1.3. Rola i znaczenie zabaw ruchowych
  1.4. Działania nauczyciela wspierające rozwój aktywności i sprawności fizycznej dziecka
 Rozdział II. Wybrane metody rozwijania aktywności ruchowej w wieku przedszkolnym
  2.1. Metoda Carla Orffa
  2.2. Gimnastyka twórcza Kniessów
  2.3. Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana
  2.4. Metoda opowieści ruchowej J. G. Thulina
 Rozdział III. Wybrane aspekty rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
  3.1. Znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju jednostki
  3.2. Rozwój ruchowy dziecka w okresie przedszkolnym
  3.3. Rozwój fizyczny i motoryczny
    3.3.1. Rozwój fizyczny
    3.3.2. Rozwój motoryczny
  3.4. Cechy fizyczne i motoryczne
  3.5. Sprawność ruchowa (motoryka duża)
  3.6. Sprawność manualna (motoryka mała)
  3.7. Przykład scenariusza zabaw
 Rozdział IV. Metodologia badań własnych 
  4.1. Cel i przedmiot badań
  4.2. Problemy i hipotezy badawcze 
  4.3. Opis metod i technik badań
  4.4. Teren i organizacja badań
  4.5. Charakterystyka grupy badawczej
  4.6. Organizacja badań
 Rozdział V. Wyniki i analiza przeprowadzonych badań
 Rozdział VI. Wnioski i zalecenia dla praktyki pedagogicznej 
 ZAKOŃCZENIE
 BIBLIOGRAFIA

  Ekspresowa wycena!

  Poprawy plagiatu

  załącz raport JSA i swoją pracę

  Poprawa merytoryczna i inne

  załącz pracę z uwagami lub opisz

  swój problem

  Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaPoprawa językowaZamówienie elementu pracyInne

  zaakceptuj politykę prywatności

  4.5/5 - (19 votes)
  AUTOR
  Dorota Wrona

  Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *