Praca magisterska z Ekonomii

4.9/5 - (11 votes)

Ekonomia obejmuje swoim zakresem bardzo obszerny zakres tematyczny, od zagadnień teoretycznych (definicje popytu, podaży, rynku pracy, papierów wartościowych), po mniej i bardziej zaawansowane analizy.

Najczęściej tematy pracy z ekonomi dotyczą:

 • rachunkowości,
 • dochodów podatkowych,
 • gospodarki krajowej,
 • rynku papierów wartościowych,
 • finansów,
 • rynku pracy,
 • prywatyzacji i reprywatyzacji,
 • bezrobocia,
 • budżetówki, w tym budżetów lokalnych i budżetu państwa,
 • leasingu, itp.

Obecnie zarówno w pracy magisterskiej jak i licencjackiej oprócz części teoretycznej wymagany jest rozdział analityczny. Omówmy jakie wymagania muszą zostać spełnione przy pisaniu pracy z ekonomii na przykładowym temacie: rynek pracy w Krakowie.  

Najczęściej tematy pracy z ekonomi dotyczą:

 • definicja rynku pracy,
 • elementy kształtujące rynek pracy,
 • charakterystyka rynku pracy w Polsce,
 • porównanie wskaźników badanego regionu z wielkościami osiąganymi w skali kraju.

Część analityczna przysparza studentom najwięcej problemów. W tym wypadku powinna ona zawierać:

 • dane z konkretnego okresu, zazwyczaj jest to od minimum 3 do 5 lat,
 • poszczególne kategorie właściwe dla badanego zjawiska,
 • podstawowe statystyki (np. ilość osób pracujących) z podziałem na kategorie, takie jak płeć, wiek, wykształcenie itp.
 • porównania danych
 • czynniki wpływające na bezrobocie, omówienie inicjatywy miasta aktywizujących bezrobotnych, dynamikę zmian bezrobocia na przestrzeni czasu.

Dane, które można wykorzystać do analizy ekonomicznej należy samodzielnie zgromadzić lub zlecić osobie, która się na tym zna. Częstym błędem w pisaniu prac z ekonomii jest kopiowanie obszernych tabel z danymi, w dodatku w formie zdjęć. Taka forma nie zostanie zaakceptowana. Dane należy samodzielnie posegregować i wyselekcjonować tak aby najlepiej charakteryzowały daną problematykę z punktu widzenia ekonomii. Tabele, wykresy czy inne grafiki trzeba wykonać samodzielnie, wykorzystując w tym celu arkusz kalkulacyjny np. Excel. Wiele danych jakie można wykorzystać podczas pisania prac z ekonomii jest ogólnie dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ważne!

Celem każdego omówienia danych jest wyciągnięcie wniosków. Samo przytoczenie poszczególnych danych, nie ma żadnej wartości naukowej.

Analiza danych z ekonomii

Dane dotyczące rynku pracy w Krakowie możemy znaleźć w poniższym linku:

Są to dane za rok 2017, aby wykorzystać je do pracy magisterskiej lub licencjackiej należy je pobrać, korzystając z zakładki pliki do pobrania – archiwum.

Dane dostępne są w formie Excela i pliku PDF. Jest ich bardzo dużo. Aby efektywnie wykorzystać je do napisania pracy z ekonomii należy je najpierw dokładnie przeanalizować i wyselekcjonować. Surowe dane ekonomiczne są podstawą do wykonania własnych wyliczeń, takich jak:

 • struktura,
 • dynamika,
 • odchylenie statystyczne.

Ważne!

Pisząc pracę z ekonomii dobrze jest sprawdzić, czy nasz promotor nie napisał czegoś na ten temat. Zamieszczenie w pracy artykułów lub książek autorstwa promotora będzie dodatkowym atutem. Poniżej przedstawię kilka podstawowych tematów prac z ekonomii, określę co powinno się znaleźć w części teoretycznej oraz analitycznej podczas pisania pracy z ekonomii.

Temat i plan pracy magisterskiej i licencjackiej z ekonomii

Poniżej lista przykładowych tematów prac magisterskich i licencjackich z ekonomii wraz z przykładowym planem pracy

Temat: Leasing w polsce

Temat: Podatek VAT i jego centralizacja w jednostkach samorządu terytorialnego

Temat: System ewidencyjno-sprawozdawczy obciążeń podatkowych

Temat: Zapłata podatku jak sposób wygaśniecia zobowiązania podatkowego

  Ekspresowa wycena!

  Poprawy plagiatu

  załącz raport JSA i swoją pracę

  Poprawa merytoryczna i inne

  załącz pracę z uwagami lub opisz

  swój problem

  Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaPoprawa językowaZamówienie elementu pracyInne

  zaakceptuj politykę prywatności

  4.9/5 - (11 votes)
  AUTOR
  Dorota Wrona

  Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *