98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Antyplagiat Wrona. Zinterpretuj swój wynik! - Poprawaprac.pl

Czym różni się JSA Wrona od innych ogólnodostępnych programów?

JSA Wrona porównuje dwa wgrane teksty. Algorytm programu pokrywa się w 90% z JSA. Program nie porównuje Twojego tekstu z bazą internetową czy jakąkolwiek bazą dokumentów

Czy moja wgrana do JSA Wrona praca jest bezpieczna?

Wgrane do programu prace nie są przez nas przechowywane.

Jak się dowiedzieć jaki poziom podobieństwa jest ustawiony na Twojej uczelni, wydziale lub kierunku?

Możesz to sprawdzić na górze pierwszej strony Twojego raportu JSA.

Jak działa algorytm programu antyplagiatowego Wrona?

Jeżeli chcesz mieć pewność, że oficjalny JSA nie wykryje podobieństwa z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD), Internetem lub innym źródłem zmień wszystkie zaznaczone na czerwono i pomarańczowo fragmenty zgodnie z moją instrukcją, którą znajdziesz TUTAJ

Program porównuje dwa teksty pod kątem podobieństwa semantycznego. Posiada dwa algorytmy porównania:

Wysoki

Program rozpoznaje i zaznacza na czerwono wszystkie kopie czyli identyczne fragmenty o długości pięciu lub więcej słów.

Niski

program rozpoznaje i zaznacza na pomarańczowo podobieństwo semantyczne, czyli wszystkie fragmenty podobne, bez względu na szyk zdania, odmianę słów i inne manipulacje. Program rozpoznaje fragmenty o długości, co najmniej pięciu i dziesięciu słów.

Który współczynnik jest najistotniejszy?

W zdecydowanej większości przypadków jest to wynik w komórce: niski, fraza 10 słów. Ten współczynnik najbardziej przypomina wynik w oficjalnym raporcie JSA i należy zadbać o to, aby nie przekraczał on 25%. Wszystko zależy jednak od poziomu podobieństwa czyli czułości porównania, która jest ustawiona w JSA na Twojej uczelni. Zazwyczaj ustawiony jest niski poziom podobieństwa, czyli algorytm  o najwyższej czułości, ale zdarza się, że jest to współczynnik średni lub nawet wysoki

raport z badania antyplagiatowego

Im wyższy stopień podobieństwa, tym mniej pracy musisz włożyć w to, aby poprawić plagiat.

(Przeczytaj więcej: Tu , na oficjalnej stronie JSA).

Jak obliczany jest PRP (Procentowy Rozmiar Podobieństwa) w programie Wrona?

Dokładnie tak samo jak w oficjalnym Jednolitym Systemie Atyplagiatowym:

Raport obliczany jest zależności od propocji ilości znaków ze wszystkich podobnych fragmentów do liczby znaków badanej pracy
Źródło: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/wyniki_og/

Przykładowy raport z programu antyplagiatowego Wrona

Najważniejszy wskaźnik znajduje się na skrzyżowaniu wartości niski i fraza 10 słów

Koniecznie zamień tekst zaznaczony na czerwono ponieważ na pewno zostanie on zaklasyfikowany jako plagiat JSA.

Fragmenty zaznaczone na pomarańczowo to Twoja parafraza, która p rawdopodobnie zostanie zaklasyfikowana jako plagiat. Priorytetowo zamień długie fragmenty i skupiska krótkich fragmentów zaznaczonych na ten kolor. Pojedynczo występujące pomarańczowe fragmenty możesz pominąć

podsumowanie raportu z programu antyplagiatowego Wrona

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje