Antyplagiat Wrona. Zinterpretuj swój wynik!

Jak działa JSA Wrona?

Program porównuje dwa wczytane przez użytkownika teksty i dokonuje analizy pod kątem podobieństwa semantycznego.

Który współczynnik z raportu jest najważniejszy?

W Większości przypadków jest to wartość z wiesza „niski” w kolumnie „10 słów”. Ten współczynnik najbardziej przypomina wynik w oficjalnym raporcie JSA i należy zadbać o to, aby nie przekraczał on 25%.

Czym różni się JSA Wrona od innych ogólnodostępnych programów?

JSA Wrona porównuje dwa wgrane teksty. Algorytm programu pokrywa się w 90% z JSA. Program nie porównuje Twojego tekstu z bazą internetową czy jakąkolwiek bazą dokumentów

Czy moja wgrana do JSA Wrona praca jest bezpieczna?

Wgrane do programu prace nie są przez nas przechowywane.

Jak się dowiedzieć jaki poziom podobieństwa jest ustawiony na Twojej uczelni, wydziale lub kierunku?

Możesz to sprawdzić na górze pierwszej strony Twojego raportu JSA.

Jak działa algorytm programu antyplagiatowego Wrona?


Jeżeli chcesz mieć pewność, że oficjalny JSA nie wykryje podobieństwa z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD), Internetem lub innym źródłem zmień wszystkie zaznaczone na czerwono i pomarańczowo fragmenty zgodnie z moją instrukcją, którą znajdziesz TUTAJ

Program porównuje dwa teksty pod kątem podobieństwa semantycznego. Posiada dwa algorytmy porównania:

Wysoki
Program rozpoznaje i zaznacza na czerwono wszystkie kopie czyli identyczne fragmenty o długości pięciu lub więcej słów.

Niski
program rozpoznaje i zaznacza na pomarańczowo podobieństwo semantyczne, czyli wszystkie fragmenty podobne, bez względu na szyk zdania, odmianę słów i inne manipulacje. Program rozpoznaje fragmenty o długości, co najmniej pięciu i dziesięciu słów.

Który współczynnik jest najistotniejszy?


W zdecydowanej większości przypadków jest to wynik w komórce: niski, fraza 10 słów. Ten współczynnik najbardziej przypomina wynik w oficjalnym raporcie JSA i należy zadbać o to, aby nie przekraczał on 25%. Wszystko zależy jednak od poziomu podobieństwa czyli czułości porównania, która jest ustawiona w JSA na Twojej uczelni. Zazwyczaj ustawiony jest niski poziom podobieństwa, czyli algorytm  o najwyższej czułości, ale zdarza się, że jest to współczynnik średni lub nawet wysoki

Im wyższy stopień podobieństwa, tym mniej pracy musisz włożyć w to, aby poprawić plagiat.

(Przeczytaj więcej: Tu, na oficjalnej stronie JSA).

Jak obliczany jest PRP (Procentowy Rozmiar Podobieństwa) w programie Wrona?


Dokładnie tak samo jak w oficjalnym Jednolitym Systemie Atyplagiatowym:

Źródło: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/wyniki_og/
Przykładowy raport z programu antyplagiatowego Wrona


Najważniejszy wskaźnik znajduje się na skrzyżowaniu wartości niski i fraza 10 słów

Koniecznie zamień tekst zaznaczony na czerwono ponieważ na pewno zostanie on zaklasyfikowany jako plagiat JSA.

Fragmenty zaznaczone na pomarańczowo to Twoja parafraza, która prawdopodobnie zostanie zaklasyfikowana jako plagiat. Priorytetowo zamień długie fragmenty i skupiska krótkich fragmentów zaznaczonych na ten kolor. Pojedynczo występujące pomarańczowe fragmenty możesz pominąć

AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

🔴 Ha вaш email выcлaли Пpизoвoй билeт # 8. Пoдтвepдить пoлyчeниe --- https://forms.yandex.ru/cloud/6547f88a693872299d4af567/?hs=687d2486b04ccd583a61f408ef708a55& 🔴

m008b2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *