Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Pisanie i poprawa elementów do prac z Prawa

Gwarantuję, że napisany przeze mnie tekst spełni poniższe wymagania, będzie:

 • Na temat.
 • Oparty wyłącznie o aktualnie obowiązujące akty prawne.
 • zawierał wskazania na dokładne ustawy i ich artykuły.
 • Dodatkowe źródło będzie stanowiła szeroka literatura prawnicza.
 • Przytaczał orzecznictwo dotyczące podjętej problematyki.
 • Zawierał unikalne wnioski na dany tematu.
 • Wolny od plagiatu.
 • Sformatowany zgodnie z wytycznymi.
 • Poprawny pod kątem językowym.
 • Zawierał podstawowe elementy (wstęp, zakończenie, wnioski i bibliografię)

Dodatkowo – uwzględniam WSZYSTKIE poprawki promotora za darmo!

Opracuję elementy pracy z zakresu:

 • PRAWA konstytucyjnego,
 • PRAWA karnego,
 • PRAWA cywilnego,
 • PRAWA podatkowego,
 • PRAWA administracyjnego,
 • PRAWA finansowego.
 • PRAWA rodzinnego,

Zobacz jak pracuję!

Przeczytaj moje opracowanie na temat: Czy poprawa prac jest zgodna z prawem?

Napisanie pracy magisterskiej z prawa jest czasochłonne, wymaga wiedzy i doświadczenia!

Literatura z zakresu prawa jest bardzo bogata, mogłoby się zatem wydawać, że napisanie pracy nie powinno przysporzyć większych trudności. Tak jednak nie jest. Wynika to głównie z tego, że  prawidłowo napisana praca, to nie bezkrytycznie powielone fragmenty książek. Nie na tym polega napisanie pracy. Podstawą pisania pracy musi być dokładna analiza i prawidłowa interpretacja aktów prawnych (ustaw). Dlatego jest to tak czasochłonne i wymaga biegłości. Jeżeli jakaś firma oferuje, że praca z nauk prawniczych powstanie szybko, świadczy to, o zupełnym braku wiedzy, albo o celowym wprowadzeniu studenta w błąd. 

A może chcesz napisać pracę samodzielnie? Teraz wskazówki dla Ciebie – nie poddawaj się i zrób to sam!

Oszczędź pieniądze i zdobądź wiedzę oraz umiejętności przydatne na rynku pracy, samodzielnie pisząc swoją pracę magisterską przy pomocy naszych darmowych materiałów.

 

 

 

Warto swoją pracę W pracach prawniczych w typowej analizy statystycznej raczej się nie stosuje, jeśli już to bardzo rzadko i może to dotyczyć dla przykładu samych przestępstw:

http://www.statystyka.policja.pl/

Na ogólnodostępnej stronie policyjnej znajdują się statystyki w zakresie:

Przestępstw kryminalnych dla 7 różnych kategorii

http://www.statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/7-wybranych-kategorii-p/122289,Przestepstwa-z-7-wybranych-kategorii.html

Przestępstw gospodarczych http://www.statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-gospodarcz/122291,Przestepstwa-gospodarcze.html

Przestępstw drogowych http://www.statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-drogowe/122282,Przestepstwa-drogowe.html

Warto pracę z prawa wzbogacić danymi liczbowymi. Publikowane dane są liczbami bezwzględnymi, w związku z tym pisząc każdą pracę trzeba samodzielnie sporządzić tabele, dokonać dodatkowych obliczeń (np. struktury, dynamiki, itp.) lub sporządzić ładny wykres. 

Typowy zakres tematyczny prac z prawa oraz to co powinno się w takiej pracy znaleźć przedstawiam w tabeli.

 

 

 

Tematy pracy z prawa

Część teoretyczna

Część analityczna

Źródło danych

Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

Rozwój instytucji NIK (ujęcie historyczne)

Miejsce instytucji NIK w organach państwa

Rola, zadania i kompetencje NIK

Na podstawie dostępnych raportów można dokonać analizy kontroli przeprowadzonych przez  NIK, dokument taki za jeden tylko rok zawiera ponad 400 stron:

https://www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik/

Literatura z prawa:

Buczkowski, Chmielnicki, Dobrowolski, Hoffmann, Kosikowski, Mazur, Sylwestrzak

Konstytucja RP., http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950130059

Polityka JST w zakresie pomocy społecznej na przykładzie wybranej gminy (powiatu)

Charakterystyka JST

Zadania JST

Realizacja pomocy społecznej w JST

 

 

Infrastruktura pomocy społecznej wybranej gminy

Beneficjenci pomocy społecznej

Działalność gminy w obszarze realizacji polityki pomocy społecznej

Propozycja zmiany i ich wdrażanie

Literatura z zakresu prawa administracyjnego: Boratyńska, Dolnicki, Ratajczak, Zielińska, Hryniewicka

Ustawa o finansach publicznych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091571240

Ustawa o pomocy społecznej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040640593

Ustawa o samorządzie gminnym

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095

Postępowanie przygotowawcze w procesie karnym

Cel, pojęcie i formy postępowania przygotowawczego

Przebieg postępowania przygotowawczego

Dowody w postępowaniu przygotowawczym

Orzecznictwo

Ustaw Kodeks karny

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553

Ustawa Kodeks postępowania karnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970890555

 

Pozycja ustrojowa Prezydenta Polski

Ujęcie historyczne prezydentury w Polsce

Pozycja ustrojowa Prezydenta w systemie podziału władzy

Prerogatywy Prezydenta w świetle Konstytucji RP.

Stosunki prawne Prezydenta RP. z władzą wykonawczą i sądowniczą

Orzecznictwo, wyroki Trybunału Konstytucyjnego

Literatura prawo konstytucyjne: Balicki, Banaszak, Dudek, Garlicki, Małecki, Mojak,

Opaliński, itd.

Konstytucja RP.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483

Prawo podatkowe w Polsce

Podmiot i przedmiot prawa podatkowego

System prawny obowiązujący w Polsce

Podstawowa charakterystyka podatków dochodowych, przychodowych, bezpośrednich i pośrednich

Analiza nie jest konieczna, ale można wzbogacić pracę

Indywidualną analizą wybranych rozstrzygniętych już spraw podatkowych

Literatura prawnicza: Mastalski, Brzeziński. Wencel, Szczodrowski, Kaźmierczyk, itp.

Ustawy podatkowe

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041731807

Ustawa prawo przedsiębiorców

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646

Orzecznictwo: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/orzecznictwo-nsa

Baza wyroków sądowych udostępniona przez NSA:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Rozwiązania spółki komandytowo-akcyjnej w prawie handlowym

Charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej

Majątek spółki komandytowo-akcyjnej

Rozwiązanie spółki wynikające z woli wspólników

Rozwiązanie spółki z mocy prawa

Inne przyczyny rozwiązania spółki przewidziane prawem

Orzecznictwo:

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow

Orzecznictwo NSA:

https://www.rp.pl/tagi/Naczelny-Sad-Administracyjny(NSA)/1959

Literatura z prawa handlowego, finansowego, cywilnego i gospodarczego:

Adamus, Bieniek, Czerniawski, Dębska, Gniewek, Kidyba, Szajkowski

Ustawa Kodeks spółek handlowych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000941037

Ustawa Kodeks cywilny:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093

Ustawa o rachunkowości

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941210591

 

WAŻNE! Zastrzegam sobie, że wykonane przeze mnie materiały zostaną wykorzystane zgodnie z prawem.

 

  Ekspresowa wycena poprawy plagiatu - załącz raport i pracę. Poprawa merytoryczna lub inne usługi - załącz pracę z uwagami promotora lub opisz swój problem

  Zamawiam :

  Poprawa plagiatuFormatowaniePoprawa merytorycznaPoprawa językowaZamówienie elementu pracyInne

  Dodaj swoją pracę w polu poniżej (możesz dodać max.3 załączniki)

  AUTOR
  Katarzyna Bat

  Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  4 marca, 2020

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *