Wyrażenie „doprawdy” – razem czy osobno?

5/5 - (1 vote)

Wyrażenie „doprawdy” – razem czy osobno?

Wyrażenie „doprawdy” – razem czy osobno? Słowo „doprawdy” piszemy razem jeśli występuje w zdaniu jako:

  • partykuła mająca podkreślić prawdziwość naszego sądu,
  • występująca przed wyrażeniem,
  • dotycząca całego zdania,
  • dodana do przymiotnika, czasownika, liczebnika, przysłówka czy też rzeczownika

– doprawdy rzeczywiście miałem kłopot z poprawą pracy,
– doprawdy istotnie poprawiłem dotychczasową treść,
– poprawa tej pracy jest trudna – Doprawdy?
– to doprawdy nie moja wina,
– był doprawdy wielkim artystą.

Zwrot „do prawdy” jako przyimkowe wyrażenie zawsze należy pisać rozłącznie, zdanie typu:

  • Dążenie do prawdy zasługuje na uznanie
  • Moim celem jest dążenie do prawdy

Słowo „doprawdy” w podanych przykładach maja różną pisownie ale i inne znaczenie.

5/5 - (1 vote)
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.