98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

W korekcie prac przecinek ma znaczenie – najczęstsze błędy interpunkcyjne

W korekcie prac przecinek ma znaczenie – najczęstsze błędy interpunkcyjne. Przecinek to znak interpunkcyjny, którego podstawowym zadaniem jest wydzielanie w zdaniu mniejszych członów, złożonych z logicznie ze sobą powiązanych wyrazów. Zastosowanie przecinków daje też możliwość wyodrębnienia wtrąceń, podkreślenia rytmiki mowy czy wyróżnienia szczególnie ważnych części zdania. Bez niego nasze wypowiedzi byłyby po prostu niezrozumiałe. To dlatego korekta interpunkcji w pracach magisterskich i licencjackich jest tak ważna.

Aby ułatwić Wam samodzielną korektę interpunkcji w pisanych przez Was pracach, przygotowałam dzisiaj krótkie zestawienie najczęstszych błędów interpunkcyjnych, z którymi spotykam się podczas poprawiania tekstu. Praca dyplomowa musi być przejrzysta, a język, jakim jest pisana, powinien być precyzyjny, logiczny i zrozumiały. Przecinki mogą tu wiele zdziałać!

  1. Trwałe połączenia wyrazowe tj. „zarówno, jak i” czy „tak, jak” zawsze wymagają przecinka – najlepiej zapamiętać tę zasadę, bowiem w zasadzie nie ma od niej wyjątków.

Np. Zarówno korekta interpunkcji, jak i kontrola bękartów i wdów w mojej pracy zajęły mi sporo czasu.

  1. Przecinek stawiamy zawsze po imiesłowie przysłówkowym współczesnym, czyli tym zakończonym na -ąc, tworzonym od czasowników niedokonanych.

Np. Poprawiając pracę dyplomową, skupiam się na błędach merytorycznych.

W konstrukcjach z tym imiesłowem przecinek musimy postawić, natomiast czasami – w zależności od tego, co chcemy powiedzieć – możemy postawić go w różnych miejscach.

Np. Piszę pracę wolno, korygując błędy interpunkcyjne.

Piszę pracę, wolno korygując błędy interpunkcyjne.

  1. W zdaniach, w których występują spójniki powtórzone, np. „albo, albo”, „czy, czy”, również zawsze oddzielamy je od siebie przecinkiem.

Np. Niezależnie od tego, czy znajduję błędy merytoryczne, czy błędy fleksyjne, poprawa pracy jest niezbędna.

  1. Zdanie podrzędne zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego, bez względu na kolejność tych zdań.

Np. Uważam, że cytowanie aktów prawnych w pracy magisterskiej jest całkiem proste.

  1. Wyrażenia wprowadzające wyjaśnienia i wyliczenia („czyli”, „to jest”, „to znaczy”, „takie jak”) wydzielamy przecinkami z obu stron.

Np. Znaki interpunkcyjne, takie jak kropka i przecinek, są niezbędne w każdym tekście.

W podanych wyżej przykładach zastosowanie przecinka jest obowiązkowe, choć czasem możemy sami zadecydować o tym, gdzie dokładnie go postawić. W wielu sytuacjach zasady stosowania tego znaku interpunkcyjnego mają charakter fakultatywny – ale o tym już innym razem.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje