SWLS – Skala satysfakcji z życia

Oceń ten wpis

Opis narzędzia SWLSSkala zawiera pięć stwierdzeń. Badany ocenia, w jakim stopniu każde z nich odnosi się do jego dotychczasowego życia. Wynikiem pomiaru jest ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia. Przeciętny czas badania: 2 minuty. Wskaźnik rzetelności alfa Cronbacha SWLS ustalony w badaniu 371 osób okazał się zadowalający (0,81). Wskaźnik stałości skali, ustalony w dwukrotnym badaniu grupy 30 osób w odstępie sześciu tygodni, wyniósł 0,86. Trafność teoretyczną szacowano analizując związki ze zmiennymi, które pośrednio odzwierciedlają poczucie satysfakcji z życia lub mają na nie wpływ. Stwierdzono dodatnią zależność ze Skalą Poczucia Własnej Wartości Rosenberga RSES (0,56). Ponadto wyniki SWLS korelują ujemnie z nasileniem spostrzeganego stresu mierzonego Skalą odczuwanego Stresu PSS i kontrolą emocji gniewu, depresji i lęku mierzonej Skalą Kontroli Emocji CECS.

Zaciekawi Cię również…Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *