98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Skala typu A Framingham

Skala typu A służy do pomiaru wzorca zachowania Typu A (skrajna rywalizacja, walka o osiągnięcia, agresywność, pobudliwość, poczucie presji czasu, nadmierna odpowiedzialność).

Skala typu A posiada 10 stwierdzeń, obejmuje dwa czynniki charakteryzujące Typ A, czyli pośpiech i rywalizację. Przeznaczona jest dla osób dorosłych, zarówno zdrowych, jak i chorych.

Ogólny wynik Skali typu A mieści się w przedziale od 0 do 1. Im wyższe wyniki, tym bardziej dominujące zachowania Typu A, poczucie presji czasu oraz skłonność do rywalizacji. Wyniki bliskie wartości 0 wskazują na zachowania typu B, brak presji czasu i niską tendencję do rywalizacji.

Rzetelność: Skali typu A: 0,62 (alfa Cronbacha), wskaźnik stałości testu – 0,85.

Trafność: korelacja z Kwestionariuszem BWZ Wrześniewskiego i istotny statystycznie wskaźnik korelacji; korelacja ujemna z gniewem rozładowanym skali Pomiar gniewu-Framingham.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje