98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Skala kontroli emocji CECS

Autorzy: M. Watson S. Greer, 1983. Polska adaptacja: Zygfryd Juczyński, 2012

Służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych dla osób dorosłych zarówno zdrowych, jak i chorych.

Składa się z 21 stwierdzeń dotyczących ujawniania trzech podstawowych emocji, tj. gniewu, depresji i lęku. Każda z trzech podskal obejmuje siedem stwierdzeń.

Wyniki obliczane są oddzielnie dla każdej podskali. Ogólny wskaźnik kontroli emocji to suma wyników trzech podskal mieszcząca się w granicach 21–84 pkt. Im wyższy wynik, po przeliczeniu, tym większe tłumienie negatywnych emocji.

Rzetelność: zgodność wewnętrzna - współczynniki Cronbacha: dla kontroli gniewu 0,80; depresji 0,77; lęku 0,78; dla łącznego wskaźnika kontroli emocji 0,87.

Stabilność bezwzględna: dla gniewu 0,36; dla depresji 0,47; dla lęku 0,49.

Trafność: dodatnia korelacja między kontrolą gniewu a gniewem kierowanym do wewnątrz oraz ujemna między kontrolą gniewu a gniewem kierowanym na zewnątrz i gniewem rozładowanym rozmową (Pomiar Gniewu Framingham); ujemna korelacja gniewu, depresji oraz lęku z poczuciem własnej wartości skali Rosenberga.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje