98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Skala Ekspresji Gniewu - SEG

Narzędzie do pomiaru gniewu u dzieci i młodzieży.

Autorzy: Nina Ogińska-Bulik i Zygfryd Juczyński (2009)

Pomiar dotyczy nasilenia gniewu niezwiązanego ze specyficzną sytuacją, lecz odnosi się do sytuacji ogólnych i reakcji wówczas przejawianych. Składa się z 20 stwierdzeń wchodzących w skład dwóch podskal, z których jedna dotyczy gniewu kierowanego na zewnątrz , a druga – gniewu kierowanego do wewnątrz. Każde stwierdzenie jest oceniane od 1 (nigdy) do 5 (zawsze). Im wyższy wynik, tym większe nasilenie gniewu (dla obu podskal).

Rzetelność Skali Ekspresji Gniewu (SEG) – 0,73 do 0,83 dla gniewu kierowanego na zewnątrz oraz od 0,67 do 0,84 dla gniewu kierowanego do wewnątrz.

Trafność: dodatnia korelacja między gniewem kierowanym na zewnątrz oraz ujemna między gniewem kierowanym do wewnątrz a wskaźnikami agresji oraz zachowaniami typu A/B; korelacja dodatnia gniewu mierzonego kwestionariuszem Spielberga z gniewem skierowanym na zewnątrz i ujemna z gniewem kierowanym do wewnątrz.

Badania: Badania pokazują, że nadmierne wyrażanie gniewu, często współwystępuje z agresją i wrogością. Z kolei niewyrażone emocje gniewu i złości (oraz innych silnie negatywnych emocji, szczególnie długotrwale przeżywanych) mogą być przyczyną wielu zaburzeń, takich jak choroby psychosomatyczne. Nie należy jedynie tłumić gniewu, ale również aktywnie go wyrażać lub rozładowywać w sposób społecznie akceptowalny.

Źródło: Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2009). Skala Ekspresji Gniewu. W: Z. Juczyński, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia (s. 47–60). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje