98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

SCAT - Kwestionariusz – Skala badania lęku współzawodnictwa sportowego

Opis narzędzia SCAT

Autorem narzędzia jest Martens, natomiast polską adaptację opracowała Borek-Chudek. Kwestionariusz SCAT składa się z dwóch części. Pierwsza z nich bada poziom lęku jako cecha wewspółzawodnictwie sportowym i zawiera 15 stwierdzeń. Zawodniczki po ich przeczytaniu mają za zadanie wybrać jedno z trzech określeń odnosząc się do konkretnego stwierdzenia – „rzadko”, „czasami”, „często”. W ten sposób precyzują, co czują podczas zawodów. Druga część kwestionariusza SCAT bada intensywność i ocenę stanu lęku oraz podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym z nich badani mają za zadanie przypomnieć sobie ostatni ważny dla nich start w zawodach. Następnie po przeczytaniu podanych w kwestionariuszu zdań, które opisują odczucia zawodnika w momencie startu, wybrać odpowiednie określenie w skali od 1 do 4 (1 – wcale, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 4 – zdecydowanie tak). W drugim etapiebadani zaznaczają w skali od -2 do 2, oceniając, czy to co odczuwali ich zdaniem było negatywne czy pozytywne. Ocena negatywna jest w zakresie od -2 do -1, 0 – oznacza nieważne, obojętny stosunek, a przedział od 1 do 2 wskazuje na ocenę pozytywną.

Zobacz inne testy

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje