S-R-M-PE – Skala Bliskości

Oceń ten wpis

Opis narzędziaZawiera 35 stwierdzeń i składa się z dwóch podskal dotyczących wydarzeń w związku romantycznym. Uczestnicy oceniają częstość opisywanych zdarzeń, gdzie 1- oznacza nigdy, 2 – sporadycznie, 3 – czasami, 4 – często, 5 – bardzo często. Pierwsza podskala mierzy zdolność do wejścia w stan pozytywnego rezonansu z aktualnym lub byłym partnerem. Zawiera 20 stwierdzeń odzwierciedlających responsywność, synchronizację i troskę o partnera, np. „Zgadzam się z moim partnerem, jak spędzimy razem czas”. Skala zawiera stwierdzenia, które potwierdzają bliskość między partnerami. Druga podskala mierzy poziom trzech pozytywnych emocji odczuwanych w stosunku do partnera, tzn. radości, dumy i zadowolenia. Obejmuje 15 pozycji opisujących sytuacje, w których te emocje pojawiają się z powodu tego, co robi partner lub co robi para razem, m.in. „Z satysfakcją myślę o życiu z partnerem”. Wyniki dla podskal uzyskuje się przez zsumowanie wartości uzyskanych dla każdej podskali. Najniższy wynik ogólny wynosi 35, a najwyższy 175. Rzetelność szacowana współczynnikiem α Cronbacha jest na wysokim poziomie 0,98 (Jasińska, 2018).

Zaciekawi Cię również…Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *