PPCR – Kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi

Oceń ten wpis

Opis narzędziaAutorem narzędzia jest Roe i Siegelman (1963), polską adaptację opracował Kowalski (1984). Kwestionariusz służy do diagnozy postaw rodzicielskich w percepcji dzieci. Trafność treściowa została potwierdzona. Rzetelność wyznaczono w ujęciu stabilności bezwzględnej i zgodności wewnętrznej. Rzetelność w obu przypadkach jest na poziomie satysfakcjonującym. Postawy rodzicielskie składają się z dwóch oddzielnych części, pierwsza dotyczy postaw matki, druga część – postaw ojca. Każda z dwóch wersji mierzy pięć wymiarów postaw:

  • Postawa kochająca (L);
  • Postawa odrzucająca (R);
  • Postawa wymagająca (D);
  • Postawa liberalna (C); 5)
  • Postawa Ochraniająca (A).

Kwestionariusz zawiera 50 twierdzeń. Każda z wyżej wymienionych skal zawiera 10 pytań, gdzie badany udziela odpowiedzi na 4 stopniowej skali Likerta (1 – nie; 4 – tak). Normy w skali centylowej i tetronowej zostały opracowane przez Kowalskiego (1984) z podziałem na płeć. Normy w skali stenowej zostały opracowane przez Borecką-Biernat (2006) w wersji „Moja matka” i „Mój ojciec” zarówno dla dziewcząt i chłopców, w tym że dolna granica wiek to 14-15 lat. 

Zaciekawi Cię również…Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *