Poprawa pracy pod względem językowym a plagiat

Oceń ten wpis

Poprawa językowa pracy

Poprawa pracy, którą trzeba dokładnie przeczytać celem wyłapania błędów literowych, interpunkcyjnych, stylistycznych i ortograficznych nie ma nic wspólnego z oceną takiego tekstu przez system antyplagiatowy.

Praca może być napisana bardzo pięknym i poprawnym językiem, być bogata w porównania, dane liczbowe, wykresy itp. i  tak „piękna praca” może być zwyczajnie plagiatem.

Zupełnie inną poprawę pracy wykonuje się w przypadku, gdy nie przejdzie ona przez weryfikację systemu plagiatowego.  Zdecydowanie prostsza a tym samym tańsza jest poprawa językowa. Poprawa zaś fragmentów pracy uznanych za plagiat jest niestety bardzo czasochłonna, wyczerpująca umysłowo, co musi wpływać na cenę. Wówczas poprawa pracy polega na napisaniu tego samego (w znaczeniu sensu i treści) innymi słowami. Dla przykładu:

  • Zdanie będące plagiatemKorekta prac dotycząca źródeł często sprowadza się do pełnej ich weryfikacji, uzupełnienia a nawet wprowadzenia wielu źródeł od nowa.

Zmieniamy zdanie na:

  • Często korekta prac dotycząca źródeł powinna obejmować pełną ich weryfikację, uzupełnienie braków, a niekiedy wprowadzenia od nowa wielu źródeł.

Co do zasady korekta pracy pod względem plagiatu wymaga by, co piąty wyraz został zmieniony. Poprawiając pracę często jednak takiego schematu nie da się zastosować, korekcie ulega w zasadzie całe zdanie.  Dokonując poprawy tekstu warto wiedzieć, że na plagiat wpływa: zmiana szyku zdania, zmiana przypadku, formy osobowej, liczby np. z pojedynczej na mnogą i odwrotnie oraz dodanie spójnika.

Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *