Poprawa prac z prawa – na co zwrócić uwagę?

Oceń ten wpis

Poprawa prac z prawa – na co zwrócić uwagę?

Poprawa prac z prawa – na co zwrócić uwagę? Studia prawnicze to wymagająca rzecz. Nic więc dziwnego, że teksty naukowe z zakresu prawa często przysparzają autorom wiele trudności. Poza jakością analizy i użytych argumentów, oceniane są bowiem kwestie techniczne, np. cytowanie aktów prawnych w pracy magisterskiej czy forma bibliografii. Dlatego dzisiaj krótko o tym, na co zwrócić uwagę, aby korekta treści nie była konieczna.

Poprawa prac dyplomowych z prawa to często weryfikacja zapisów skrótów różnego rodzaju traktatów, konwencji czy innych aktów prawnych. Przede wszystkim warto pamiętać, że w tego typu tekstach śmiało można stosować skróty, jednak należy to robić zgodnie z przyjętymi regułami. Jakie zasady panują w tym temacie? Wielkimi literami zapisujemy skróty nazw instytucji czy komisji. Dla przykładu:

KE – Komisja Europejska

EKPCz – Europejska Konwencja Praw Człowieka

Przyjęte w prawie nazwy zwyczajowe dla traktatów czy konwencji zapisujemy z kolei małymi literami, np. traktaty rzymskie, konwencja paryska, konwencja genewska.

Kolejną rzeczą jest cytowanie aktów prawnych w pracy magisterskiej czy licencjackiej. Powołując się na Dziennik Ustaw, skracamy jego nazwę według następującego przykładu:

Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 54.

Ale uwaga, cytując zapisy z Dziennika Ustaw opublikowane po 2011 roku, pomijamy w skrócie numer, podając jedynie rok wydania i pozycję.

Prace analityczne z prawa często przywołują też różnego rodzaju wyroki i postanowienia sądu, które następnie autor poddaje analizie. W takim wypadku należy przestrzegać w tekście przyjętej formuły zapisu wyroków, która jest konstruowana według poniższego klucza:

Nazwa organu wydającego orzeczenie, miesiąc zapisany słownie, sygnatura [lecz bez dopisku sygn. Akt], źródło

Choć zasada ta wydaje się oczywista, korekta prac dyplomowych z prawa jasno pokazuje, że i z tym bywają spore problemy.

Pamiętajmy też, że na wartość pracy wpływa prawidłowa logika argumentacji i kreatywne podejście do tematu. Redagowanie prac magisterskich polega więc również na sprawdzeniu, czy analiza tematu zachowuje ciąg przyczynowo-skutkowy, a wnioski są przejrzyste i czytelne. Nie bez znaczenia jest również bibliografia, która powinna być różnorodna i aktualna. Jeśli zastosujecie się do powyższych wskazówek, korekta treści nie będzie konieczna.

Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.