98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Poprawa prac z prawa – na co zwrócić uwagę?

Poprawa prac z prawa – na co zwrócić uwagę? Studia prawnicze to wymagająca rzecz. Nic więc dziwnego, że teksty naukowe z zakresu prawa często przysparzają autorom wiele trudności. Poza jakością analizy i użytych argumentów, oceniane są bowiem kwestie techniczne, np. cytowanie aktów prawnych w pracy magisterskiej czy forma bibliografii. Dlatego dzisiaj krótko o tym, na co zwrócić uwagę, aby korekta treści nie była konieczna.

Poprawa prac dyplomowych z prawa to często weryfikacja zapisów skrótów różnego rodzaju traktatów, konwencji czy innych aktów prawnych. Przede wszystkim warto pamiętać, że w tego typu tekstach śmiało można stosować skróty, jednak należy to robić zgodnie z przyjętymi regułami. Jakie zasady panują w tym temacie? Wielkimi literami zapisujemy skróty nazw instytucji czy komisji. Dla przykładu:

KE – Komisja Europejska

EKPCz – Europejska Konwencja Praw Człowieka

Przyjęte w prawie nazwy zwyczajowe dla traktatów czy konwencji zapisujemy z kolei małymi literami, np. traktaty rzymskie, konwencja paryska, konwencja genewska.

Kolejną rzeczą jest cytowanie aktów prawnych w pracy magisterskiej czy licencjackiej. Powołując się na Dziennik Ustaw, skracamy jego nazwę według następującego przykładu:

Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 54.

Ale uwaga, cytując zapisy z Dziennika Ustaw opublikowane po 2011 roku, pomijamy w skrócie numer, podając jedynie rok wydania i pozycję.

Prace analityczne z prawa często przywołują też różnego rodzaju wyroki i postanowienia sądu, które następnie autor poddaje analizie. W takim wypadku należy przestrzegać w tekście przyjętej formuły zapisu wyroków, która jest konstruowana według poniższego klucza:

Nazwa organu wydającego orzeczenie, miesiąc zapisany słownie, sygnatura [lecz bez dopisku sygn. Akt], źródło

Choć zasada ta wydaje się oczywista, korekta prac dyplomowych z prawa jasno pokazuje, że i z tym bywają spore problemy.

Pamiętajmy też, że na wartość pracy wpływa prawidłowa logika argumentacji i kreatywne podejście do tematu. Redagowanie prac magisterskich polega więc również na sprawdzeniu, czy analiza tematu zachowuje ciąg przyczynowo-skutkowy, a wnioski są przejrzyste i czytelne. Nie bez znaczenia jest również bibliografia, która powinna być różnorodna i aktualna. Jeśli zastosujecie się do powyższych wskazówek, korekta treści nie będzie konieczna.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje