Poprawa prac – spisy jak je poprawić?

Oceń ten wpis

W każdej pracy wymaga się sporządzenia poprawnych spisów. Dotyczyć one mogą spisu treści, spisu tabel czy rysunków. Poprawa spisów w zasadzie sprowadza się do ich prawidłowego ustawienia w samym tekście pracy. Oznacza to, że każdy rozdział i podrozdział w pracy musi mieć poprawnie zdefiniowany nagłówek. Osobiście zalecam stosować jeden do wszystkich tytułów i podtytułów w pracy. Wówczas sporządzenie spisu treści jest prostsze, a w przypadku błędów (np. numeracja) ich poprawa szybka. Z pliku polecenie wstaw, odwołanie, indeksy i spisy.  Wybieramy spis treści i wybraną nazwę nagłówka. Program automatycznie sporządzi nam spis, pobierając dane bezpośrednio z pracy.  W związku z tym wszelkie błędy w spisie treści (w innych spisach również) poprawiamy przez poprawny zapis wewnątrz dokumentu a nie bezpośrednio na wykonanym spisie. Zaznaczamy cały spis i prawym przyciskiem wybieramy aktualizuj cały spis. Poprawki naniesione we wszystkich tytułach i podtytułach w pracy zostaną automatycznie poprawione w spisie treści. Tak samo poprawiamy lub sporządzamy od nowa spis tabel czy też wykresów.  

W przypadku pytań proszę pisać lub dzwonić udzielę dodatkowych wyjaśnień.

Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.