Poprawa prac – odmiana nazwisk zakończonych na –el

Oceń ten wpis

Poprawa prac – odmiana nazwisk zakończonych na el

Poprawa prac – odmiana nazwisk zakończonych na –el. W pracach dyplomowych często powołujemy się na autorów różnych publikacji. Jednak, odmieniając ich nazwiska, nierzadko popełniamy błędy. By sprawdzanie pracy nie wykazało za wiele poprawek w tej kwestii, warto wiedzieć, jakie zasady nas obowiązują. Dlatego dziś przygotowałam dla Was garść informacji o poprawnej odmianie nazwisk zakończonych na el.

Hegel, Mendel, Havel, Lelewel to przykładowe postacie, których nazwisko może być trudne w odmianie. Jak inaczej powiedzieć, że autorem sentencji był Hegel? Wskazać, że są to słowa Hegla. A może Hegela? Sprawdźmy.

Polskie nazwiska zakończone nael, mające w naszym języku tożsamą formę z rzeczownikami, które przy odmianie tracą samogłoskę -e, odmieniamy analogicznie. Np. Szczygieł – Szczygła (nie: Szczygieła), Węgiel – Węgla (nie: Węgiela).

W obco brzmiących nazwiskach z końcówką -el, opuszczenie samogłoski -e zależy od tego, czy nazwisko to przyjęło się w języku polskim (np. Hegel, Wedel czy Schlegel). Takie nazwiska odmieniamy niejako intuicyjnie, z opuszczeniem samogłoski -e.  Np. Wedel – Wedla, Hegel – Hegla.

Jeśli nazwisko funkcjonuje jeszcze za krótko w języku polskim, by zostało do niego zaadaptowane, wówczas -e przy odmianie zostaje zachowane. Dla przykładu: Hebbel – Hebbela, Menzel – Menzela, Cornwell – Cornwella.

Zasady poprawnej odmiany nazwisk niemieckich czy francuskich precyzują też słowniki. Dlatego, gdy mamy jakąkolwiek wątpliwość i obawę, że konieczna będzie korekta pracy, warto skonfrontować nasze przypuszczenia z głosem ekspertów. Czasem o ostatecznej formie nazwiska decydują też względy praktyczne (np. łatwiej się je wymawia) – szczególnie, gdy istnieją dwie dopuszczalne formy odmiany.

Poprawa prac dyplomowych to wnikliwe przypatrywanie się zdaniom i słowom użytym w tekście naukowym. Czasem błąd kryje się w niepoprawnie skonstruowanym zdrobnieniu lub w źle odmienionym rzeczowniku czy nazwisku. Im więcej uwagi poświęcimy takim detalom, tym mniej czasu zajmie nam korekta tekstu.

Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.