98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Poprawa prac - błędy stylistyczne

Poprawa prac błędów stylistycznych, p oprawa pracy dyplomowej to nie tylko korekta interpunkcji czy ortografii, ale także redakcja każdego zdania, w którym pojawiają się błędy stylistyczne. Często nawet jedno słowo lub wyrażenie zastosowane w złym kontekście sprawia, że całe sformułowanie traci sens. Na czym polega ten rodzaj błędów i jak się ich wystrzegać?

Błędy stylistyczne wynikają z niepoprawnie użytych w treści środków językowych, które sprawiają, że cała wypowiedź jest przez to niejasna. Aby lepiej wyjaśnić Wam ten temat, przygotowałam na dziś krótkie zestawienie przykładowych błędów stylistycznych – dzięki tej ściądze uniknięcie potknięć, a korekta pracy lub magisterskiej może nie być już potrzebna.

Skróty myślowe – umiejętność zwięzłego wyrażania się jest niezwykle cenna, jednak zdanie zbudowane na bazie skrótów myślowych nie zawsze popłaca. Upraszczając je, warto zatem pilnować, by nasza wypowiedź nie była pozbawiona istoty tego, co chcemy wyrazić. Dla przykładu: Staś mieszkał na wsi za rogiem.

Nadużywanie słów obcego pochodzenia – niezwykle często redagowanie prac magisterskich to również usuwanie z nich wyrazów zapożyczonych z innych języków, które niekoniecznie pasują do wypowiedzi lub jest ich tak dużo, że całość staje się nieczytelna. Dla przykładu: W badaniach, uzyskany wynik ujemny próbki był randomowym przypadkiem.

Mieszanie stylów – dobrze napisany tekst to treść, która jest spójna i czytelna. Jeśli w sąsiadujących zdaniach będziemy stosować na przemian mowę oficjalną i kolokwializmy, odbiorca może mieć problem w zrozumieniu całej wypowiedzi. Dla przykładu: Uprzejmie prosimy kontrahentów o niewłażenie do biura bez pukania.

Nadmierna stylizacja – niektórzy autorzy starając się, by ich prace były nie tylko merytoryczne, ale też ładnie napisane, wykorzystują w tekście liczne metafory i ozdobniki. Dobre chęci podniesienia wartości tekstu nie zawsze jednak przynoszą zamierzony skutek. Za dużo porównań, metafor czy anachronizmów sprawia, że całość może stać się nieczytelna lub niepoważna w kontekście tematu. Dla przykładu: Korekta pracy była dla mnie drogą usianą przeszkodami, których pokonywanie przyprawiało mnie o szybsze bicie serca, podobne do tego, gdy po raz pierwszy zobaczyłam mego lubego.

Unikania błędów stylistycznych można się nauczyć. Wystarczy zwiększyć czujność wobec słów i wyrażeń, które stosujemy w odniesieniu do danego kontekstu. Wówczas poprawa pracy licencjackiej czy magisterskiej w tym temacie nie będzie konieczna.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje