Poprawa plagiatu w pracach z prawa

4.2/5 - (5 votes)

Poprawa plagiatu w pracach z prawa. W tego rodzaju opracowaniach wyeliminowanie plagiatu jest trudne, wymaga wprawy i wiedzy z dziedziny prawniczej. Przedstawię kilka przykładów poprawnie zmienionego tekstu, który dla przykładu jest zamieszczony w Internecie.
Pierwszy jest tekst zaczerpnięty z Internetu a następnie tekst jego poprawa.

Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje władzę wykonawczą przez odpowiedzialnych przed Sejmem ministrów i podległych im urzędników.

Prezydent RP pełni władzę wykonawczą za pośrednictwem ministrów odpowiedzialnych przed Sejmem oraz podległych im pracowników.


… do przyjmowania przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i wysyłania przedstawicieli dyplomatycznych Państwa Polskiego do państw obcych

… do przyjmowania przedstawicieli dyplomatycznych obcych państw i wysyłania polskich ambasadorów do państw obcych.


Jeżeli zwołanie nie nastąpiło na 30 dni przed upływem siedmiolecia, Sejm i Senat miały zebrać się z mocy prawa jako ZN na zaproszenie Marszałka Sejmu i pod jego przewodnictwem. Konstytucja marcowa nie określała wprost, od kiedy rozpoczyna się kadencja prezydencka. Natomiast ustawa z 27.7.1922 roku. Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta

Jeżeli zwołanie nie nastąpiło w ciągu miesiąca przed upływem siedmiolecia, wówczas to Sejm i Senat miały zebrać się z mocy prawa jako ZN na wniosek Marszałka Sejmu. Konstytucja marcowa nie określała wprost, od kiedy rozpoczyna się kadencja prezydencka. Natomiast ustawa z 27.7.1922 roku. – Regulamin Zgromadzenia Narodowego celem dokonania wyboru Prezydenta.


w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Sejm i Senat łączyć się miały „natychmiast” z mocy prawa na zaproszenie Marszałka Sejmu i pod jego przewodnictwem w ZN w celu wyboru głowy państwa. Zgodnie z tym przepisem gdyby Sejm był rozwiązany w chwili, gdy urząd Prezydenta jest opróżniony, Marszałek Sejmu miał niezwłocznie zarządzić nowe wybory do Sejmu i Senatu

w przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta RP Sejm oraz Senat łączyć się miały „natychmiast” z mocy prawa na wniosek Marszałka Sejmu w ZN w celu wyboru głowy państwa. Zgodnie z tym przepisem w sytuacji, gdy Sejm zostałby rozwiązany w chwili, gdy urząd Prezydenta jest opróżniony, Marszałek Sejmu miał niezwłocznie zarządzić wybory do Sejmu oraz Senatu.

4.2/5 - (5 votes)
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *