98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Pisownia przymiotników zakończonych na -ski, -cki, -dzki

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 4.7 (3)

Data aktualizacji: 2019-09-11

Tworzenie przymiotników od nazw własnych, a także niektórych wyrazów pospolitych, może nastręczać sporo trudności. Podczas korekty prac dyplomowych często spotykam usterki związane z pisownią przymiotników bądź ich nieprawidłową formą. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się szczegółowo tej kwestii, aby profesjonalne sprawdzanie prac magisterskich nie było Wam potrzebne.

Przymiotniki zakończone na -ski

Przyrostek -ski to najpopularniejszy sposób tworzenia przymiotników w języku polskich. Łączy się on z rzeczownikami o temacie zakończonym na g, ch,z, s, sz, ż, c,szcz, śl, rk, rg. Z upływem czasu i rozwojem języka powstałe w ten sposób grupy spółgłoskowe podlegały rozmaitym procesom, dając w efekcie współczesną postać przymiotników. Dziś podstawową zasadą, która reguluje pisownię przymiotników na -ski, jest zapis zgodny z wymową. Przykładami mogą być liczne przymiotniki powstałe od nazw miejscowości, narodowości, państw czy miast, m.in.

Norweg — norweski
Praga — praski
Kazach — kazaski, kazachski
Francuz — francuski
Kampinos — kampinoski
Łotysz — łotyski
Chodzież — chodzieski
Książ — ksiąski
Libiąż — libiąski
Bydgoszcz — bydgoski
Tomyśl — tomyski
Nowy Targ — nowotarski.

Warto pamiętać, że formy żeńskie od Francuz, Kirgiz piszemy przez z, np. Francuzka, Kirgizka, przymiotniki zaś przez s, np. francuski, kirgiski.

Jeśli przyrostek -ski występuje po tematach zakończonych na n, ł, rz, spółgłoski te ulegają wymianie na ń, l, r, np.

chuligan — chuligański
kretyn — kretyński
sułtan — sułtański
ułan — ułański
admirał — admiralski
generał — generalski
Horodło — horodelski
aptekarz — aptekarski
murarz — murarski.

Natomiast spółgłoski w, m, b, p, r przed przyrostkiem -ski nie ulegają żadnych zmianom, np.

Kraków – krakowski

Krym – krymski

baba – babski

Serb – serbski

chłop – chłopski

kurator – kuratorski

Madziar – madziarski.

Przymiotniki zakończone na -cki

W przypadku przymiotników zakończonych na -cki również stosujemy zasadę pisowni zgodnej z wymową. Końcówka -cki znajduje zastosowanie w przymiotnikach utworzonych od tematów zakończonych na t, c, ć, k,cz, np.

asystent – asystencki

Erfurt – erfurcki

inteligent – inteligencki

protestant – protestancki

Gliwice – gliwicki

Noteć – notecki

prostak – prostacki

Łowicz – łowicki

tkacz – tkacki.

Przymiotniki zakończone na -dzki

Zakończenie -dzki pojawia się w zapisie przymiotników utworzonych od tematów zakończonych na: d, dz, , dt, , np.

gród – grodzki

Stargard – stargardzki

Szwed – szwedzki

Grudziądz – grudziądzki

Dobrudża – dobrudzki.

Mam nadzieję, że ta krótka powtórka z pisowni pomoże Wam uniknąć korekty prac licencjackich i magisterskich, a także pomoże w codziennej pracy, podczas pisania maili i w wielu innych sytuacjach.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje