Pisownia przymiotników zakończonych na -ski, -cki, -dzki

4/5 - (3 votes)

Pisownia przymiotników zakończonych na -ski, -cki, -dzki

Tworzenie przymiotników od nazw własnych, a także niektórych wyrazów pospolitych, może nastręczać sporo trudności. Podczas korekty prac dyplomowych często spotykam usterki związane z pisownią przymiotników bądź ich nieprawidłową formą. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się szczegółowo tej kwestii, aby profesjonalne sprawdzanie prac magisterskich nie było Wam potrzebne.

Przymiotniki zakończone na -ski

Przyrostek -ski to najpopularniejszy sposób tworzenia przymiotników w języku polskich. Łączy się on z rzeczownikami o temacie zakończonym na gchzsszżcszczślrkrg. Z upływem czasu i rozwojem języka powstałe w ten sposób grupy spółgłoskowe podlegały rozmaitym procesom, dając w efekcie współczesną postać przymiotników. Dziś podstawową zasadą, która reguluje pisownię przymiotników na -ski, jest zapis zgodny z wymową. Przykładami mogą być liczne przymiotniki powstałe od nazw miejscowości, narodowości, państw czy miast, m.in.

Norweg— norweski
Praga— praski
Kazach— kazaski, kazachski
Francuz— francuski
Kampinos— kampinoski
Łotysz— łotyski
Chodzież— chodzieski
Książ— ksiąski
Libiąż— libiąski
Bydgoszcz— bydgoski
Tomyśl— tomyski
Nowy Targ— nowotarski.

Warto pamiętać, że formy żeńskie od Francuz, Kirgiz piszemy przez z, np. FrancuzkaKirgizka, przymiotniki zaś przez s, np. francuskikirgiski.

Jeśli przyrostek -ski występuje po tematach zakończonych na n, ł, rz, spółgłoski te ulegają wymianie na ń, l, r, np.

chuligan— chuligański
kretyn— kretyński
sułtan— sułtański
ułan— ułański
admirał— admiralski
generał— generalski
Horodło— horodelski
aptekarz— aptekarski
murarz— murarski.

Natomiast spółgłoski w, m, b, p, r przed przyrostkiem -ski nie ulegają żadnych zmianom, np.

Kraków – krakowski

Krym – krymski

baba – babski

Serb – serbski

chłop – chłopski

kurator – kuratorski

Madziar – madziarski.

Przymiotniki zakończone na -cki

W przypadku przymiotników zakończonych na -cki również stosujemy zasadę pisowni zgodnej z wymową. Końcówka -cki znajduje zastosowanie w przymiotnikach utworzonych od tematów zakończonych na tcćkcz, np.

asystent – asystencki

Erfurt – erfurcki

inteligent – inteligencki

protestant – protestancki

Gliwice – gliwicki

Noteć – notecki

prostak – prostacki

Łowicz – łowicki

tkacz – tkacki.

Przymiotniki zakończone na -dzki

Zakończenie –dzki pojawia się w zapisie przymiotników utworzonych od tematów zakończonych na: ddzdt, np.

gród – grodzki

Stargard – stargardzki

Szwed – szwedzki

Grudziądz – grudziądzki

Dobrudża – dobrudzki.

Mam nadzieję, że ta krótka powtórka z pisowni pomoże Wam uniknąć korekty prac licencjackich i magisterskich, a także pomoże w codziennej pracy, podczas pisania maili i w wielu innych sytuacjach.

4/5 - (3 votes)
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.