PIL – Test Poczucia Sensu Życia J. Crumbaugha i L.T. Maholicka

5/5 - (1 vote)

Opis narzędzia PILPurpose In Life Test (PIL), w Polsce znany jako Test Sensu Życia (PLT) został opracowany przez J. Crumbaugha i L.T. Maholicka w 1964 roku, a na język polski przetłumaczony jest przez Z. Płużek (1987). Narzędzie to mierzy natężenie stopnia poczucia sensu życia i różnicuje funkcjonowanie osób na patologiczne i normalne (Crumbaugh, Maholick, 1964) Skala PLT składa się z trzech części oznaczonych literami A, B, C. W części A zawartych jest 20 stwierdzeń, a pod każdym z nich cyfry w porządku wzrastającym od 1 do 7 lub w porządku malejącym od 7 do 1. Oznaczają one nasilenie. Cyfra 4 jest neutralna. Osoba badana ustosunkowuje się do treści każdego z 20 stwierdzeń, wybierając jedną z wielkości podanych na skali (w instrukcji podano, aby starać się unikać cyfry 4 traktowanej jako neutralnej). Sposób oceniania wykorzystuje techniki skal szacunkowych – cyfra 1 oznacza optymalne nasilenie braku/dezaprobaty wobec treści stwierdzenia, zaś cyfra 7 oznacza najwyższe natężenie zgodności/aprobaty wobec danego stwierdzenia. Przy poszczególnych twierdzeniach zmienia się kolejność punktowania, celem ograniczenia zjawiska „halo-efektu” i preferencji pozycji.

Skala 1 określa cel życia – w jej skład wchodzą twierdzenia: 3, 4, 7, 8, 20.

Skala 2 określa sens życia – w skład skali wchodzą twierdzenia: 11, 12, 17.

Skala 3 określa afirmację życia -w skład tej skali wchodzą twierdzenia: 2, 5, 6, 19.

Skala 4 określa ocenę – w skład skali wchodzą twierdzenia: 1, 13.

Skala 5 określa ocenę własnego życia – w jej skład wchodzą twierdzenia: 9, 10.

Skala 6 określa wolność i odpowiedzialność -w skład skali wchodzą twierdzenia: 14, 18.

Skala 7 określa stosunek do śmierci i samobójstwa – w skład tej skali wchodzą twierdzenia: 15, 16.

Dla aktualnie używanej listy twierdzeń przy pomocy „r Persona” wskaźnik rzetelności obliczony wyniósł 0,81, a po korekcie Spearmana-Browna – 0,90 (Popielski 1987).

Zaciekawi Cię również…5/5 - (1 vote)
AUTOR
Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *