MINI – COPE – Inwentarz poziomu radzenia sobie ze stresem

Oceń ten wpis

Opis narzędzia MINI-COPENarzędzie to służy do dyspozycyjnego pomiaru sposobów radzenia sobie ze stresem: oceny typowych sposobów reagowania i odczuwania w sytuacjach doświadczania silnego stresu. Składa się z 28 pytań dotyczących typowego zachowania ludzi w bardzo trudnych sytuacjach. Jest skróconą wersją inwentarza Cop,e który zawiera 60 pytań

Osoba badana udziela odpowiedzi na czterostopniowej skali:

1 = prawie nigdy tak nie postępuję,

2 = rzadko tak postępuję,

3 = często tak postępuję,

4 = prawie zawsze tak postępuję.

Skale są oceniane oddzielnie, rozpiętość wyników mieści się w granicach od 0 (niski wynik) do 3 (wysoki wynik).

Zaciekawi Cię również…Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.