98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Kwestionariusz Poczucia Poziomu Jakości Życia Straś-Romanowskiej, Oleszkowicz i Frąckowiaka.

Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia M. Straś-Romanowskiej, A. Oleszkowicz, T. Frąckowiaka to psychologiczne narzędzie, służące do badania i pomiaru subiektywnych odczuć jednostki.

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (2)

Data aktualizacji: 2021-11-02

Opis narzędzia

Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia M. Straś-Romanowskiej, A. Oleszkowicz, T. Frąckowiaka to psychologiczne narzędzie, służące do badania i pomiaru subiektywnych odczuć jednostki. Dotyczą one poziomu dobrostanu i satysfakcji życiowej, odczuwanej wielowymiarowo i w sposób złożony. Kwestionariusz ten pozwala również, bazując na uzyskanym wyniku, określić ogólny wskaźnik poczucia jakości życia jednostki. Osoba badana ma za zadanie ustosunkować się do podanych w kwestionariuszu aspektów życia, poprzez ocenę 60 stwierdzeń, po 15 dla każdego wymiaru poczucia dobrostanu. Holistycznie potraktowane obszary ludzkiego istnienia, zostały ujęte w cztery sfery:

  1. psychofizyczną,
  2. psychospołeczną,
  3. podmiotową
  4. metafizyczną.

Wybór jednej z możliwych ocen jest wartościowany maksymalnie czterema punktami. Zatem, możliwy zakres uzyskanych w kwestionariuszu wyników, wynosi od 60 do 240 punktów (Straś-Romanowska, 1992, 2005; Frąckowiak, 2004; Mróz, 2011). Narzędzie kwestionariuszowe prezentuje zadawalające właściwości psychometryczne, zarówno pod względem trafności, jak i rzetelności (α-Cronbacha = 0,70), dzięki czemu spełnia metodologiczne kryteria, postawione narzędziom psychologicznym. Posiada również precyzyjne opracowania walidacyjne i spełnia kryteria dobroci psychometrycznej, co umożliwia jego zastosowanie w badaniach empirycznych (Frąckowiak, 2004, 2012).

Zobacz inne testy

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje