98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

KSP - Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

Opis narzędzia KSP

Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych KSP Mieczysława Plopa. Kwestionariusz składa się z 24 itemów, które obejmują 3 skale (w skład każdej wchodzi po 8 stwierdzeń). Dają one możliwość wyłonienia trzech stylów przywiązaniowych: bezpiecznego, lękowo-ambiwalentnego oraz unikowego. Badani swój stosunek do każdego ze stwierdzeń wchodzących w skład kwestionariusza wyrażają na 7-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza – zdecydowanie się nie zgadzam, zaś 7 – zdecydowanie się zgadzam. Poszczególne stwierdzenia odnoszą się do emocji oraz odczuć jakie towarzyszą badanej osobie będącej w bliskiej relacji z partnerem (romantycznej). Wyniki jakie uzyskują osoby badane należy traktować odrębnie w przypadku każdej ze skal. W kwestionariuszu do obliczania wyników zastosowano skalę stenową, dla której normy opracowane zostały osobno dla kobiet i mężczyzn.

Rzetelność poszczególnych wymiarów kwestionariusza utrzymuje się na poziomie wysokim. Obliczono bowiem wskaźnik α Cronbacha dla każdej z nich, i tak dla stylu bezpiecznego wynosił =0,91, lękowo-ambiwalentnego = 0,78 oraz unikowego = 0,80 (Plopa, 2008).

Zobacz inne testy

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje