98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Korekta prac z Rachunkowosci

Poprawa pracy magisterskiej lub licencjackiej z rachunkowości należy do jednych z najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych zleceń.

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (1)

Data aktualizacji: 2017-07-19

Poprawa pracy magisterskiej lub licencjackiej z rachunkowości należy do jednych z najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych zleceń. Za tym idzie również wysoka cena takiej korekty. Zanim podejmiesz decyzję o zleceniu korekty swojej pracy z rachunkowości, upewnij się, że wykonawca posiada kompetencje i wiedzę z tej trudnej i rozległej dziedziny.

Opiszę poprawę pracy z rachunkowości na przykładzie tematu amortyzacji środków trwałych. Najczęściej student dokonał prawidłowego opisu i klasyfikacji środków trwałych. Potrzebna jest natomiast korekta w zakresie ich wyceny oraz ewentualna poprawa ich ewidencji. Taka poprawa może zostać prawidłowo wykonana, jedynie przez osobę, która praktycznie zna rachunkowość. To samo dotyczy poprawy prac z zakresu środków pieniężnych, papierów wartościowych, zapasów oraz zagadnień związanych z opodatkowaniem, podatkiem dochodowym, VAT-em, itp.

Inną bardzo często kwestionowaną przez promotorów częścią w pracach dyplomowych z zakresu rachunkowości jest sprawozdanie finansowe. Najczęściej to ono jest przedmiotem różnych korekt i analiz. Poprawa najczęściej dotyczy wyliczeń wykonywanych na podstawie sprawozdania, należą do nich na przykład: wskaźniki płynności i rentowności oraz powiązania kapitałowo-majątkowe. Sprawozdawczość jest częstym elementem poprawy, ponieważ musi zostać wykonana nie tylko w pracach ściśle dotyczących badań sprawozdania finansowego, ale także w tych z zakresu analizy finansowej.

Poprawa z zakresu analizy finansowej i sprawozdania finansowego często sprowadza się do poprawy wstępnej oceny bilansu i korekty rachunku zysków i strat. Następnie dokonujemy korekty analizy wskaźnikowej. Często poprawa dotyczy poszerzenia pracy o analizę porównawczą w danej branży albo analizę dyskryminacyjną.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje