98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Korekta prac z Psychologii

W pracach z psychologii duży nacisk kładzie się na rzetelność i trafność wykorzystywanych narzędzi. Stąd też do właściwego przygotowania ewentualnie poprawy pracy konieczny jest przegląd literatury przedmiotu. Najistotniejsze pozycje z tego zakresu utworzą szeroką bibliografię, bazę teoretyczną, która będzie stanowić punkt wyjścia dla całej korekty prac.

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (3)

Data aktualizacji: 2017-07-29

W psychologii często dokonuje się poprawy prac a dokładnie dotyczy to badań. Badania są projektowane w oparciu o literaturę przedmiotu, przede wszystkim koncentrując się na innych badaniach z wybranego obszaru tematycznego. Dla badań prowadzonych w ramach korekty prac istotne są wykorzystywane do tej pory metody oraz uzyskiwane dzięki nim wyniki. Badania w psychologii bardzo często są skoncentrowane na subiektywnych wrażeniach oraz odczuciach osób badanych. Stąd korekta prac zależy od pojedynczych słów instrukcji i sposobu formułowania pytań (jeśli wykorzystuje się kwestionariusz). Poprawie prac podlega także sam przebieg i organizacja badań. Organizacja badań musi być przemyślana bardzo dokładnie oraz rozpatrzona z każdej perspektywy. Często oskarża się wyniki badań psychologicznych o to, że odzwierciedlają oczekiwania badacza. Dlatego też podejmuje się szczególne starania, mając na uwadze, aby oczekiwania nie miały wpływu na wyniki badań.

W pracach z dziedziny psychologii poprawa prac wymaga zastosowania odpowiednich testów lub korekcie zastosowanych. Testy psychometryczne wykorzystywane w badaniach psychologicznych nierzadko są obwarowane licznymi ograniczeniami w wykorzystaniu, przykładowo wymaga się posiadania tytułu psychologa, umożliwiającego ich zakup w PTP, specjalistycznego szkolenia, które umożliwia właściwe przeprowadzenie badania, a ponadto wiedzy psychologicznej pozwalającej na właściwą interpretację testów. Jednak jeżeli w poprawie prac dokona się sprawdzenia postawionych hipotez przy zostaniu wybranego testu psychometrycznego, można mieć pewność co do rzetelności korekty prac i uzyskanych wyników.

Najważniejsze w korekcie prac z psychologii jest to, aby badania w sposób trafny i rzetelny opisywały wybrany fragment rzeczywistości, bez względu na to, czy taką poprawę pracy wykonuje się na postawie badań eksperymentalnych, obserwacji, testów psychometrycznych albo kwestionariusza ankiety. W pracy magisterskiej z psychologii ważne jest przygotowanie podstawy teoretycznej dla badań, metodologii badań własnych, analizy wyników, oraz ich dyskusji. Praca na większości uczelni musi być także zgodna ze standardami APA.

Spełnienie wymogów formalnych jest bardzo ważne. Dlatego też korekta prac obejmuje część merytoryczną, polonistyczną i formatowanie. Ta ostatnia część poprawy prac jest wyjątkowo rozległa. Wszystkie elementy korekty prac, zaczynając od poprawnego cytowania, poprzez podpisy tabel, a kończąc na formatowaniu marginesów, muszą być zgodne z określonymi wymogami (przeważnie APA). Dopiero kiedy merytoryczna oraz formalna strona pracy zostaną odpowiednio zrealizowane możliwe jest złożenie pracy we właściwym dziekanacie. Aż do tego momentu oferujemy Państwu pomoc w korekcie prac z zakresu psychologii.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje