Korekta prac – rzeczowniki nieżywotne a problemy z odmianą

Korekta prac – rzeczowniki nieżywotne a problemy z odmianą

Korekta prac – rzeczowniki nieżywotne a problemy z odmianą. Błędy fleksyjne to kolejne zagadnienie, z którym bardzo często spotykam się podczas korekty prac dyplomowych. Wiele z nich wynika z przyzwyczajeń, które coraz częściej pojawiają się w języku mówionym, przekładając się na poprawność języka pisanego. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego nigdy, na żadnym egzaminie nie zabrakło mi nawet pół punkta…

„Potrzebuję jeszcze punkta, aby zdać egzamin.”

„Czy możesz podać mi jeszcze jeden kawałek torta?”

Obie formy „punkta” i „torta”, mimo że brzmią dość znajomo, to oczywiście błędy fleksyjne. Poprawna odmiana w bierniku powinna brzmieć:
„Potrzebuję jeszcze punktu, aby zdać egzamin.”

„Czy możesz podać mi jeszcze jeden kawałek tortu”.
W języku polskim wyróżniamy rzeczowniki żywotne – odnoszące się do istot żywych, takich jak ludzie czy zwierzęta, a także rzeczowniki nieżywotne – nazywające przedmioty, zjawiska lub istoty nieożywione, a także rośliny.
Odmiana rzeczowników nieżywotnych przez przypadki jest zróżnicowana. Sporo z nich podczas odmiany przyjmuje w formie biernika końcówkę –a, np. dolar-dolara, papieros-papierosa. To końcówka fleksyjna na tyle rozpowszechniona w użyciu, że wiele osób, trochę automatycznie przenosi ją także na wyrazy, dla których taka odmiana pozostaje całkowicie błędna (jak w przytoczonych przykładach).

Wspominając o odmianie rzeczowników nieżywotnych, warto zwrócić uwagę także na grupę wyrazów, których odmiana może być dwojaka, jak np.

„Prowadzę własny blog.”

„Prowadzę własnego bloga.”

Warto jednak pamiętać, że tylko pierwsza z nich powinna być stosowana w języku pisanym, a już na pewno w przypadku tworzenia pracy magisterskiej – tak, aby nie była konieczna korekta treści. Forma „bloga” jest przykładem niestarannej odmiany, dopuszczalnej jedynie w mowie potocznej.

Zdecydowanie mniej rozterek towarzyszy odmianie przez przypadki rzeczowników żywotnych, które w bierniku przyjmują końcówkę dopełniacza:
„Na urodzinach nie było mojego brata.”
„Nigdzie nie widzę psa, sprawdź, czy nie uciekł.”

Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.