Korekta prac – Kilka słów o modnych zapożyczeniach

Oceń ten wpis

Korekta prac – Kilka słów o modnych zapożyczeniach

Korekta prac – Kilka słów o modnych zapożyczeniach. Współczesny język, w szczególności ten branżowy, obfituje w wyrazy obce. Chcąc uatrakcyjnić tworzone treści, studenci wprowadzają do nich modne słowa, co niestety często kończy się tym, że niezbędna okazuje się korekta prac dyplomowych. Rekomendacja, subskrypcja, oportunizm – sprawdźcie, jak prawidłowo używać tych wyrażeń.

Rekomendacja

Wyraz „rekomendacja” przeniknął do polszczyzny z języka francuskiego (recommandation). Jego znaczenie odnosi się do polecania, popierania kogoś, co do kogo przejawiamy pozytywne uczucia i opinie. Stąd możemy na przykład rekomendować byłego pracownika na stanowisko w nowej firmie itp. Współczesne tłumaczenia z języka angielskiego coraz częściej zaczęły jednak utożsamiać rekomendację z zaleceniami, pisząc na przykład o rekomendacjach producenta. Warto również zauważyć, że błędnym zwrotem są np. negatywne rekomendacje, ponieważ z założenia rekomendacja jest zjawiskiem o pozytywnym wydźwięku.

Subskrypcja

Subskrypcja to współcześnie mechanizm służący pobieraniu adresów e-mail użytkowników, na które następnie trafiają newslettery czy oferty firmowe. Dane te są specjalnie katalogowane i przechowywane w bazie. Słowo „subskrypcja” pochodzi z języka łacińskiego, w którym znaczyło po prostu podpisanie – subscriptio. Warto zwrócić szczególną uwagę na jego pisownię, szczególnie w odniesieniu do rzeczownika subskrybent. Czasownik „subskrybować” również pochodzi z łaciny, jednak nawiązuje do wyrazu „subscribere”. Stąd mówimy o subskrybowaniu i subskrybencie.

Oportunizm

Oportunizm i opór to dwa bardzo mylone ze sobą pojęcia, przy których zastosowaniu poprawa pracy magisterskiej czy licencjackiej często staje się konieczne. Opór stawiamy wtedy, kiedy przeciwstawiamy się czyjejś woli czy nawet agresji. Oportunizm to z kolei postawa, w której człowiek nie opiera się na ściśle określonych zasadach, ale postępuje tak, aby w danej sytuacji uzyskać dla siebie jak najwięcej korzyści – nie ma to więc nic wspólnego ze stawianiem oporu (łac. opportunus odnosi się do przychylnego wiatru wiejącego w kierunku portu). Tłumacząc znaczenie obu wyrazów warto wspomnieć o zjawisku adideacji – to właśnie zmiana znaczenia wyrazu, do której dochodzi poprzez pomylenie go z innym słowem o znacząco podobnej formie.

Modne zapożyczenia z pewnością stanowią ważny element prac tworzonych przez młodych ludzi. Korekta prac dyplomowych wymaga jednak, aby dobrze im się przyjrzeć. Zachęcam do zgłębienia tematu:

https://e-polish.eu/blog/zapozyczenia-w-jezyku-polskim
Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.