Korekta prac – Kielecczyzna czy Kieleczyzna? Rzeczowniki zakończone na -szczyzna, -cczyzna, -dczyzna

Korekta prac – Kielecczyzna czy Kieleczyzna? Rzeczowniki zakończone na -szczyzna, -cczyzna, -dczyzna

Sprawdzanie prac dyplomowych to niełatwe zadanie, szczególnie jeśli mamy do czynienia z rzadko używanymi formami, takimi jak rzeczowniki zakończone na -szczyzna, -cczyzna, -dczyzna. Wyrazy te powstały od przymiotników, jednak ich pisownia rządzi się zróżnicowanymi zasadami. Przybliżę Wam dzisiaj to zagadnienie, tak aby poprawki prac licencjackich i magisterskich nie były w Waszym przypadku konieczne.

Rzeczowniki z końcówką –szczyzna

Za pomocą przyrostka -izna (-yzna) powstało całkiem dużo rzeczowników odprzymiotnikowych, np. ojczyzna, Opolszczyzna, pańszczyzna. Są one na tyle popularne, że ich pisownia nie sprawia nam problemu. Co jednak z wyrazami takimi jak francuszczyzna czy Kaszubszczyzna? Tutaj mogą już pojawić się wątpliwości, ponieważ przyrostek -izna powoduje zmianę w wymowie poprzedzającej go grupy spółgłoskowej.

Zacznijmy od przymiotników zakończonych na -ski. Tworzymy od nich rzeczowniki zakończone na -szczyzna. W tym wypadku pisownia oparta jest na zasadzie fonetycznej (piszemy tak jak wymawiamy), np.

angielski— angielszczyznamongolski— mongolszczyzna
arabski— arabszczyznaopolski— Opolszczyzna
bułgarski— bułgarszczyznapołabski— połabszczyzna
chiński— chińszczyznaprasłowiański— prasłowiańszczyzna
francuski— francuszczyznastaropolski— staropolszczyzna
góralski— góralszczyznasuwalski— Suwalszczyzna
kaszubski— Kaszubszczyzna (kaszubszczyzna)wileński— Wileńszczyzna.

Do tej grupy zaliczamy także rzeczowniki tworzone od nazwisk z końcówką -ski, np.

Przybyszewski – przybyszewszczyzna

Żeromski – żeromszczyzna.

Rzeczowniki z końcówką –cczyzna

Nieco inaczej wygląda sytuacja z rzeczownikami utworzonymi od przymiotników zakończonych na -cki. Powstają one za pomocą przyrostka -cczyzna, który wymawiamy jako -czczyzna. W pisowni nie kierujemy się tu więc zasadą fonetyczną, ale morfologiczną, czyli zapisujemy wyrazy zgodnie z tym, jak wyglądał ich temat i przyrostek słowotwórczy. Np.

kielecki – Kielecczyzna

łużycki – łużycczyzna

sądecki – Sądecczyzna

staroświecki – staroświecczyzna

żywiecki – Żywiecczyzna.

Rzeczowniki z końcówką –dczyzna

Ostatnią grupę stanowią rzeczowniki powstałe od przymiotników zakończonych na -dzki. Mają one końcówkę -dczyzna, a ich pisownia warunkowana jest graficzną postacią rzeczowników, od których powstały przymiotniki, które następnie stały się podstawą rzeczowników odprzymiotnikowych, o których dzisiaj mówimy. Np.

Flamand, flamandzki – flamandczyzna

Nowogród, nowogrodzki – Nowogródczyzna.

W wyjątkowych sytuacjach przyrostek -yzna może też służyć do tworzenia rzeczowników od innych rzeczowników, np.

Grek, Greka – greczyzna

hajdamaka – hajdamaczyzna

Niemiec, Niemca – niemczyzna

ojciec, ojca – ojczyzna.

W przypadku rzeczowników zakończonych na -yzna wymowa może być często myląca, dlatego tak ważna jest poprawa tekstu pod kątem obowiązujących zasad ortograficznych.

Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.