98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Korekta prac - Kielecczyzna czy Kieleczyzna? Rzeczowniki zakończone na -szczyzna, -cczyzna, -dczyzna

Sprawdzanie prac dyplomowych to niełatwe zadanie, szczególnie jeśli mamy do czynienia z rzadko używanymi formami, takimi jak rzeczowniki zakończone na -szczyzna, -cczyzna, -dczyzna. Wyrazy te powstały od przymiotników, jednak ich pisownia rządzi się zróżnicowanymi zasadami. Przybliżę Wam dzisiaj to zagadnienie, tak aby poprawki prac licencjackich i magisterskich nie były w Waszym przypadku konieczne.

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (4)

Data aktualizacji: 2019-10-12

Rzeczowniki z końcówką –szczyzna

Za pomocą przyrostka -izna (-yzna) powstało całkiem dużo rzeczowników odprzymiotnikowych, np. ojczyzna, Opolszczyzna, pańszczyzna. Są one na tyle popularne, że ich pisownia nie sprawia nam problemu. Co jednak z wyrazami takimi jak francuszczyzna czy Kaszubszczyzna? Tutaj mogą już pojawić się wątpliwości, ponieważ przyrostek -izna powoduje zmianę w wymowie poprzedzającej go grupy spółgłoskowej.

Zacznijmy od przymiotników zakończonych na -ski. Tworzymy od nich rzeczowniki zakończone na -szczyzna. W tym wypadku pisownia oparta jest na zasadzie fonetycznej (piszemy tak jak wymawiamy), np.

angielski — angielszczyzna mongolski — mongolszczyzna
arabski — arabszczyzna opolski — Opolszczyzna
bułgarski — bułgarszczyzna połabski — połabszczyzna
chiński — chińszczyzna prasłowiański — prasłowiańszczyzna
francuski — francuszczyzna staropolski — staropolszczyzna
góralski — góralszczyzna suwalski — Suwalszczyzna
kaszubski — Kaszubszczyzna (kaszubszczyzna) wileński — Wileńszczyzna.

Do tej grupy zaliczamy także rzeczowniki tworzone od nazwisk z końcówką -ski, np.

Przybyszewski – przybyszewszczyzna

Żeromski – żeromszczyzna.

Rzeczowniki z końcówką –cczyzna

Nieco inaczej wygląda sytuacja z rzeczownikami utworzonymi od przymiotników zakończonych na -cki. Powstają one za pomocą przyrostka -cczyzna, który wymawiamy jako -czczyzna. W pisowni nie kierujemy się tu więc zasadą fonetyczną, ale morfologiczną, czyli zapisujemy wyrazy zgodnie z tym, jak wyglądał ich temat i przyrostek słowotwórczy. Np.

kielecki – Kielecczyzna

łużycki – łużycczyzna

sądecki – Sądecczyzna

staroświecki – staroświecczyzna

żywiecki – Żywiecczyzna.

Rzeczowniki z końcówką –dczyzna

Ostatnią grupę stanowią rzeczowniki powstałe od przymiotników zakończonych na -dzki. Mają one końcówkę -dczyzna, a ich pisownia warunkowana jest graficzną postacią rzeczowników, od których powstały przymiotniki, które następnie stały się podstawą rzeczowników odprzymiotnikowych, o których dzisiaj mówimy. Np.

Flamand, flamandzki – flamandczyzna

Nowogród, nowogrodzki – Nowogródczyzna.

W wyjątkowych sytuacjach przyrostek -yzna może też służyć do tworzenia rzeczowników od innych rzeczowników, np.

Grek, Greka – greczyzna

hajdamaka – hajdamaczyzna

Niemiec, Niemca – niemczyzna

ojciec, ojca – ojczyzna.

W przypadku rzeczowników zakończonych na -yzna wymowa może być często myląca, dlatego tak ważna jest poprawa tekstu pod kątem obowiązujących zasad ortograficznych.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje