98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

INTE - Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej

Opis narzędzia INTE

Kwestionariusz wykorzystuje się w celu pomiaru inteligencji emocjonalnej, którą rozumie się zestaw cech osobowości. Budowa kwestionariusza do pomiaru inteligencji emocjonalnej jest zbliżona do pierwotnego pomysłu, którego autorami są Salovey i Mayer. Swoje narzędzie stworzyli w 1990 roku, w oparciu o ich założenia podaje się, że inteligencja emocjonalna polega na umiejętności rozpoznawania emocji zarówno swoich, jak i tych zaobserwowanych u innych ludzi. Podaje się trzy podstawowe składniki inteligencji emocjonalnej:

  • umiejętność zauważania emocji,
  • umiejętność wpływania na nasilenie własnych oraz cudzych emocji
  • oraz umiejętność rozpatrywania emocji jako czynników determinujących kreatywność myślenia i zachęcających do podjęcia działania.

W kwestionariuszu umieszczone są 33 pozycje, a odpowiedzi na pytania udziela się przy użyciu pięciostopniowej skali, w których poszczególne oznaczenia cyfrowe maja następujące znaczenie: 1 – zdecydowanie nie zgadzam się, 2 – raczej nie zgadzam się, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej zgadzam się i 5 – zdecydowanie zgadzam się. Pod koniec badania konieczne jest zweryfikowanie, czy uczestnik odpowiedział na każde pytanie, właśnie z tego powodu nieodzowna jest obecność psychologa, który skontroluje stan kwestionariuszy i poprosi o ewentualnie uzupełnienie pustych miejsc. Kolejną istotną kwestią w przypadku badania kwestionariuszowego jest interpretacja uzyskanych wyników. Na potrzeby kwestionariusza INTE istnieją następujące kategorie:

1 – 3 sten to wyniki charakteryzujące osoby o niskiej inteligencji emocjonalnej

4 – 7 sten zyskują respondenci mający przeciętną inteligencję emocjonalną

8 – 10 sten obejmują wyniki wysokie.

Normy stenowe różnią się w pewnym stopniu w zależności od rodzaju populacji. Powszechnie uważa się, że inteligencja emocjonalna jest stosunkowo stałą cechą człowieka. Zgodnie z tą tezą, wyniki INTE powinny więc wykazywać sporą stabilność Kwestionariusz INTE charakteryzuje się wysoką rzetelnością, co można ocenić biorąc pod uwagę zgodność wewnętrzną, a także stałość otrzymywanych wyników.

Zobacz inne testy

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje