FFMQ – Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności

Oceń ten wpis

Opis narzędzia CISSKwestionariusz FFMQ mierzy uważność. Zawiera 39 stwierdzeń dotyczących codziennych przeżyć, myśli i uczuć. Badany jest proszony o określenie przeżyć w ostanim miesiącu, używając 5-ciostopniowej skali Likearta, gdzie 1- oznacza prawie nigdy, 2- bardzo rzadko, 3-czasami, 4często, 5prawie zawsze.

Kwestionariusz ma następujące podskale:

  • świadoma obecnośc,
  • nieosoądzanie,
  • niereaktywność,
  • opisywanie
  • obserwacja.

Rzetelność oszacowano na podstawie wyników uzyskanych w badanych grupach metodą wewnętrznej zgodności. Niereakrywność wyniosła 0,66α Cronbacha, obserwowanie 0,73α Cronbacha, świadome działanie 0,79α Cronbacha, opisywanie 0,74α Cronbacha oraz nieosądzanie 0,86α Cronbacha. Trafność teoretyczną testu sprawdzono za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej CFA-CFI 0,84. Wyniki badań walidacyjnych FFMQ, wykonane w różnych krajach, są zgodne z wynikami badań Baer’a (2006,2008), autora kwestionariusza, i zdecydowanie potwierdzają rzetelność tego narzędzia.

Zaciekawi Cię również…Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *