FCZ-KT – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu

Oceń ten wpis

Opis narzędzia FCZ-KTFormalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT to narzędzie stworzone w 1997 roku przez Jana Strelaua i Bogdana Zawadzkiego. Autorami wersji zrewidowanej z 2016 roku sa: M. Cyniak-Cieciura, J. Strelau i B. Zawadzki. Metoda umożliwia zdiagnozowanie podstawowych wymiarów temperamentu, które uwarunkowane są biologicznie. Kwestionariusz składa się ze 100 stwierdzeń, do których badany musi się ustosunkować na 4-stopniowej skali (1 – Zdecydowanie nie zgadzam się; 2 – Nie zgadzam się; 3 -Zgadzam się; 4 – Zdecydowanie zgadzam się). W pierwszej wersji kwestionariusza znajdowało się sześć skal treściowych, a w obecnej siedem. 

1- Żwawość

2- Perseweratywność

3 – Wrażliwość sensoryczna

4 – Wytrzymałość

5 – Reaktywność emocjonalnej 

6 – Aktywności

7 – Rytmiczność

Rzetelność pomiaru została oszacowana poprzez zgodność wewnętrzną i stabilność czasową skal. Współczynniki zgodności wewnętrznej każdej ze skal mieści się w przedziale 0,73 – 0,88. Najwyższą zgodność uzyskani dla skal Reaktywność  i Aktywność, a najniższą dla Żwawości i Perseweratywności. Natomiast współczynniki stabilności czasowej mieściły się w zakresie 0,77 – 0,90, najwyższe wartości otrzymano dla skal Aktywność i Wytrzymałość i Reaktywność emocjonalna.  Można na tej podstawie stwierdzić, że wszystkie skale FCZ-KT (R), charakteryzują się satysfakcjonującą rzetelnością. [2] Kwestionariusz pozwala badać osoby powyżej 15 roku życia.

Zaciekawi Cię również…Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *