98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

E-N/1 - Kwestionariusz, emocje, zdrada

Opis narzędzia E-N/1

Autorem narzędzia jest Agnieszka Patyk. Służy ono do badania emocji jakie towarzyszą osobom w sytuacji, w której mają podejrzenia co do niewierności swojego partnera. Kwestionariusz został skonstruowany w oparciu o definicję zazdrości White i Mullen’a (1989). Zakłada ona, że odczuwanej zazdrości towarzyszy zwykle sześć emocji takich jak:

  • lęk
  • zawiść
  • gniew
  • smutek
  • poczucie winy
  • oraz pobudzenie seksualne

które pojawiają się w reakcji na stres w dwóch fazach w zależności od tego czy jest to ocena pierwotna czy wtórna zaistniałej sytuacji. W związku z tym kwestionariusz odnosi się do wymienionych emocji. Zawiera on dziewięć stwierdzeń, do których osoba badana ustosunkowuje się przy pomocy 5-stopniowej skali na ile pojawiają się u niej dane emocje, gdzie 1-wcale, zaś 5-bardzo silnie. Dodatkowo w metodzie umieszczono również 3 pozycje, które odnoszą się do poczucia poniżenia, odrazy oraz zazdrości jako specyficznej emocji. Zostały one wprowadzone do kwestionariusza po to, by móc określić dodatkowo jak poziom ich natężenia może prezentować się w sytuacji podejrzeń wobec partnera o zdradę.

Zobacz inne testy

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje