Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Cytaty w pracy zwiększają plagiat

Cytaty w pracy zwiększają plagiat

Pewnej studentce wyszedł wysoki współczynnik plagiatu i była zdziwiona, bo opatrzyła przecież teks jako cytat podając źródło.

Pytanie studentki:

  • „Czy jak korzystam z BAP i podaje źródło to muszę przy pisaniu pracy robić to w cudzysłowie?”

Każdy skopiowany fragment zostanie rozpoznany przez system JSA jako plagiat. Wyjaśniam: pisząc każdą pracę nie można kopiować długich fragmentów tekstu i przyjmować, że skoro są opatrzone cudzysłowem lub podano do nich przypis, to nie zostaną uznane za plagiat.  Każdy system antyplagiatowy liczy tzw. ciąg identycznych znaków. Uznanie tekstu jako plagiat nie ma związku z użyciem znacznika cytatu („…”), w przeciwnym razie całą pracę od wstępu do zakończenia można by było wziąć w cudzysłów i uniknąć wysokiego wskaźnika plagiatu. Nie wolno w pracy nadużywać cytatów. Sam cytat nie może być potraktowany jako kradzież intelektualna jednak dla samego systemu jest taką kradzieżą.

Promotor wprowadzając pracę do systemu może odznaczyć poszczególne fragmenty jako cytaty i wyłączyć je z analizy. Jeżeli masz dużo cytatów porozmawiaj z promotorem i uzasadnij ich obecność w Twojej pracy.

AUTOR
Katarzyna Bat

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.