COPE- style radzenia sobie ze stresem

Oceń ten wpis

Opis narzędzia COPEKwestionariusz Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009) służy do pomiaru strategii reagowania w sytuacjach stresowych. Badany udziela odpowiedzi na czterostopniowej skali, ustosunkowując się do 60 stwierdzeń. Na tej podstawie możliwe jest obliczenie wyników w 15 skalach, z których każda odpowiada jednej strategii reagowania:

1.  Aktywnego Radzenia Sobie,

2.  Planowania,

3.  Poszukiwania Wsparcia Instrumentalnego,

4.  Poszukiwania Wsparcia Emocjonalnego,

5.  Unikania Konkurencyjnych Działań,

6.  Zwrotowi ku Religii,

7.  Pozytywnego Przewartościowania i Rozwoju,

8.  Powstrzymywania się Od Działania,

9.  Akceptacji,

10.  Koncentracji na Emocjach i ich Wyładowaniu,

11.  Zaprzeczaniu,

12.  Odwracaniu Uwagi,

13.  Zaprzestaniu Działań,

14.  Zażywaniu Alkoholu lub Innych Środków Psychoaktywnych,

15.  Poczuciu Humoru.

Kwestionariusz odznacza się dobrymi wynikami w zakresie rzetelności i trafności, które umożliwiają wykorzystanie go w badaniach naukowych. Wyniki COPE podawane są na skali od 1 do 4, gdzie:

1 – prawie nigdy tak nie postępuję,

2 – rzadko tak postępuję,

3 – często tak postępuję,

4 – prawie zawsze tak postępuję (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009).

Zaciekawi Cię również…Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *