98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

COPE - style radzenia sobie ze stresem

Opis narzędzia COPE

Kwestionariusz Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009) służy do pomiaru strategii reagowania w sytuacjach stresowych. Badany udziela odpowiedzi na czterostopniowej skali, ustosunkowując się do 60 stwierdzeń. Na tej podstawie możliwe jest obliczenie wyników w 15 skalach, z których każda odpowiada jednej strategii reagowania:

1. Aktywnego Radzenia Sobie,

2. Planowania,

3. Poszukiwania Wsparcia Instrumentalnego,

4. Poszukiwania Wsparcia Emocjonalnego,

5. Unikania Konkurencyjnych Działań,

6. Zwrotowi ku Religii,

7. Pozytywnego Przewartościowania i Rozwoju,

8. Powstrzymywania się Od Działania,

9. Akceptacji,

10. Koncentracji na Emocjach i ich Wyładowaniu,

11. Zaprzeczaniu,

12. Odwracaniu Uwagi,

13. Zaprzestaniu Działań,

14. Zażywaniu Alkoholu lub Innych Środków Psychoaktywnych,

15. Poczuciu Humoru.

Kwestionariusz odznacza się dobrymi wynikami w zakresie rzetelności i trafności, które umożliwiają wykorzystanie go w badaniach naukowych. Wyniki COPE podawane są na skali od 1 do 4, gdzie:

1 – prawie nigdy tak nie postępuję,

2 – rzadko tak postępuję,

3 – często tak postępuję,

4 – prawie zawsze tak postępuję (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009).

Zobacz inne testy

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje