98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

RHLB-PL Bateria do Oceny Funkcji Językowych Prawej Półkuli Mózgu

Opis narzędzia Bateria do oceny Funkcji Językowych Prawej Półkuli Mózgu

Skala stworzona została przez Karen Bryan w 1988 roku[1]. Narzędzie to stworzone zostało w szczególności do ewaluacji zaburzeń językowych związanych z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu, lecz stosuje się je także do badania nieprawidłowości językowych pojawiających się u osób z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu. Polski przekład stworzony został przez Emilię Łojek. Narzędzie obejmuje jedenaście testów:

Test Wnioskowania,

Test Leksykalno-Semantyczny,

Test Humoru,

Test Komentarzy,

Test Metafor Rysunkowych,

Test Metafor Pisanych,

Test Wyjaśnień Metafor Rysunkowych,

Test Wyjaśnień Metafor Pisanych, T

Test Prozodii Emocjonalnej,

Test Prozodii Językowej

oraz Analiza Dyskursu. F

Materiał znajdujący się w testach jest niejednorodny i obejmuje obrazki, opisy różnorodnych wydarzeń oraz nagrania z wyrażeniami stworzonymi z pseudosłów. Rzetelność Baterii jest wysoka, a przy jego wykorzystaniu wykazano dużą zgodność pomiędzy ocenami kompetentnych sędziów. Wskaźnik korelacji Pearsona określono na 0,89 istotną na poziomie p=0.0001. Zgodność wewnętrzna jest niska w sytuacji osób zdrowych, lecz wysoka w przypadku grup klinicznych. Wyniki przeprowadzonych za pomocą Baterii do Oceny Funkcji Językowych Prawej Półkuli Mózgu badań przedstawia się nie w stanie surowym, lecz w formie wyników T, które stanowią wyniki standardowe pomnożone przez 10 oraz dodawany do 50, by stworzyć skalę od 1 do 100. W ten sposób wyniki mogą być ze sobą zestawiane i porównywane, a także umieszczone w Arkuszu Profilu Indywidualnego.

Zobacz inne testy

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje