98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Elastyczność. AAQ-II - Kwestionariusz Akceptacji i Działania

Opis narzędzia AAQ-II

Kwestionariusz mierzy elastyczność psychologiczną. Wyniki z dwóch prób (N1 = 602, N2 = 70) wskazują na stabilną strukturę, wysoką rzetelność oraz trafność zbieżną, różnicową i przyrostową. Alfa Cronbacha dla pierwszej próby wyniosła .938 [CI (.912; .958)], dla drugiej .910 [CI (.874; .939)]. Stabilność dwutygodniowa wyniosła r = .733 [CI (.602; .825)]. Wyniki pokazują, że AAQ-II może zostać wykorzystane w Polsce jako miara elastyczności psychologicznej. Ponadto, wykorzystanie AAQ-II jest bezpłatne, ułatwiając prowadzenie badań i psychoterapii. Badanie poszerza także wiedzę o istocie elastyczności psychologicznej oraz efektywnego radzenia sobie. Pozyskane dane wskazują na rozbieżność między funkcjonalną diagnozą AAQ-II a zorientowaną objawowo diagnozą kwestionariusza Coping Inventory for Stressful Situations, gdzie tylko pierwszy w istotny sposób wyjaśniał aspekty ogólnego funkcjonowania. Badanie wskazuje, że zachowania unikowe nie wiążą się w znaczący sposób z satysfakcją z życia lub obecnością problemów klinicznych, ale zaczynają takimi być, gdy oddalają osobę od realizowania własnych wartości i sensu życia.

Powyższe wyniki pozwalają na stwierdzenie, że AAQ-II mierzy pojedynczy, jednowymiarowy konstrukt (Fledderus i in., 2012b). Ostateczne 7 itemów to:

  1. Bolesne doświadczenia i wspomnienia sprawiają, że trudno mi żyć w sposób, który uznałbym za wartościowy.
  2. Boję się swoich uczuć.
  3. Martwię się, że nie będę w stanie kontrolować swoich zmartwień i uczuć.
  4. Bolesne wspomnienia stoją na przeszkodzie temu, żebym wiódł satysfakcjonujące życie.
  5. Emocje są przyczyną problemów w moim życiu.
  6. Wydaje mi się, że większość ludzi radzi sobie ze swoim życiem lepiej niż ja.
  7. Zamartwianie się przeszkadza mi w odniesieniu sukcesu.
Zobacz inne testy

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje