AAQ-II – Kwestionariusz Akceptacji i Działania

Oceń ten wpis

Opis narzędzia AAQ-IIKwestionariusz mierzy elastyczność psychologiczną. Wyniki z dwóch prób (N1 = 602, N2 = 70) wskazują na stabilną strukturę, wysoką rzetelność oraz trafność zbieżną, różnicową i przyrostową. Alfa Cronbacha dla pierwszej próby wyniosła .938 [CI (.912; .958)], dla drugiej .910 [CI (.874; .939)]. Stabilność dwutygodniowa wyniosła r = .733 [CI (.602; .825)]. Wyniki pokazują, że AAQ-II może zostać wykorzystane w Polsce jako miara elastyczności psychologicznej. Ponadto, wykorzystanie AAQ-II jest bezpłatne, ułatwiając prowadzenie badań i psychoterapii. Badanie poszerza także wiedzę o istocie elastyczności psychologicznej oraz efektywnego radzenia sobie. Pozyskane dane wskazują na rozbieżność między funkcjonalną diagnozą AAQ-II a zorientowaną objawowo diagnozą kwestionariusza Coping Inventory for Stressful Situations, gdzie tylko pierwszy w istotny sposób wyjaśniał aspekty ogólnego funkcjonowania. Badanie wskazuje, że zachowania unikowe nie wiążą się w znaczący sposób z satysfakcją z życia lub obecnością problemów klinicznych, ale zaczynają takimi być, gdy oddalają osobę od realizowania własnych wartości i sensu życia.

Powyższe wyniki pozwalają na stwierdzenie, że AAQ-II mierzy pojedynczy, jednowymiarowy konstrukt (Fledderus i in., 2012b). Ostateczne 7 itemów to:

1. Bolesne doświadczenia i wspomnienia sprawiają, że trudno mi żyć w sposób, który uznałbym za wartościowy.

2. Boję się swoich uczuć.

3. Martwię się, że nie będę w stanie kontrolować swoich zmartwień i uczuć.

4. Bolesne wspomnienia stoją na przeszkodzie temu, żebym wiódł satysfakcjonujące życie.

5. Emocje są przyczyną problemów w moim życiu.

6. Wydaje mi się, że większość ludzi radzi sobie ze swoim życiem lepiej niż ja.

7. Zamartwianie się przeszkadza mi w odniesieniu sukcesu.

Zaciekawi Cię również…Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *