98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Błędy słowotwórcze i ich korekta w pracy

Błędy słowotwórcze i ich korekta w pracy.

Korekta prac dyplomowych to w wielu przypadkach poprawa błędów słowotwórczych. Jak się ich wystrzegać w procesie tworzenia tekstów naukowych? W dzisiejszym wpisie przygotowałam dla Was listę, z której dowiecie się, czego najczęściej dotyczą tego rodzaju błędy.

Błędy słowotwórcze obejmują wszystkie nowo utworzone wyrazy, których forma jest w rzeczywistości niezgodna z zasadami języka polskiego. Redagowanie pracy magisterskiej pod kątem poprawności słowotwórczej opiera się zatem na sprawdzeniu, czy wyrazy:

  • powstały w oparciu o dobrą podstawę słowotwórczą – najczęściej przywoływanym przykładem w tym kontekście jest wyraz eurosejm. Zawierając w sobie słowo sejm (typowe wyłącznie dla polskiego systemu politycznego), niepoprawnie opisuje organ Unii Europejskiej, jakim jest parlament. Stąd taka konstrukcja wyrazowa uznawana jest za błąd słowotwórczy.
  • mają odpowiednią końcówkę fleksyjną – by wytłumaczyć ten rodzaj błędu, posłużę się przykładem: Radkowy pies ugryzł wczoraj moją siostrę. Czy wyczuwacie nienaturalność tej konstrukcji, gdy od imienia Radek wyprowadzono formę z końcówką -owy? W języku polskim poprawnie będzie powiedzieć: Pies Radka ugryzł wczoraj moją siostrę. Innym przykładem słów z błędną końcówką jest wyraz babciowy (zamiast babciny).
  • zostały zbudowane zgodnie z polskim modelem konstrukcji słów – oznacza to sytuację, w której słowo powstało na bazie złożenia z dwóch innych: najczęściej z rzeczownika i części przymiotnika (np. biznesplan). Poprawa tekstu polega wówczas na wyłapywaniu błędnie skonstruowanych słów np. biznesinformacje zamiast informacje biznesowe.
  • są poprawnie stworzonym neologizmem – a zatem nie wprowadzają do tekstu nowych wyrazów czy wyrażeń, których użycie jest mało uzasadnione (np. gdy w języku polskim istnieje już trafne określenie na daną rzecz lub stan). Przykładem błędnie zbudowanego neologizmu będzie słowo piszczadło (od słowa piszczeć).

Sprawdzanie prac dyplomowych to nie tylko korekta ortografii czy interpunkcji, ale także eliminacja błędów słowotwórczych. Pamiętajcie, że pośpiech w pisaniu tekstów naukowych nie sprzyja ich poprawności językowej. Świadomość tego, jakie błędy możecie popełnić, zwiększy Wasze szanse na ich uniknięcie, a tym samym poprawki prac licencjackich lub magisterskich nie będą w Waszym przypadku potrzebne.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje