Korekta tekstu – Aula Uniwersytecka i sala Gotycka. Jak zapisywać nazwy sal?

5/5 - (1 vote)

Korekta tekstu – Aula Uniwersytecka i sala Gotycka. Jak zapisywać nazwy sal?

Korekta tekstu – Aula Uniwersytecka i sala Gotycka. Jak zapisywać nazwy sal? Korekty prac licencjackich i magisterskich pokazują mi, że jednymi z najczęściej występujących błędów są nieprawidłowości w użyciu małej i wielkiej litery. W tym kontekście dziś postaram się wyjaśnić reguły rządzące zapisem nazw sal i innych reprezentacyjnych pomieszczeń – tak by nie groziło Wam poprawianie błędów ortograficznych przez promotora.

Podstawowa zasada, jaka rządzi zapisem wyrażeń typu sala Gotycka, sala Kolumnowa czy sala Biała, jest taka sama jak w przypadku zapisu nazw ulic, placów i parków: jeżeli stojący na początku nazwy wyraz ulica, aleja, bulwar, osiedle, plac, park, kościół, klasztor, willa, zamek, most, pomnik itp. jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową), piszemy go małą literą, a pozostałe wyrazy wchodzące w skład nazwy – wielką literą. Zatem poprawna forma to pisownia jedynie przymiotnikowej części nazwy wielką literą.

Warto tu przy okazji zwrócić uwagę na określenia typu sala restauracyjna, sala kinowa, sala balowa. W ich przypadku przywołana wyżej reguła nie będzie miała zastosowania, ponieważ są to nazwy pospolite. Zastosujemy tutaj zapis małymi literami obu członów nazwy, ponieważ zarówno sale restauracyjne, jak i balowe czy kinowe spotykamy w wielu miejscach. Dopiero w wypadku gdy otrzymają one unikalną nazwę, np. sala Kolumnowa, uprawniony będzie zapis drugiego członu wielką literą.

Wyjątkowo zapis całej nazwy wielkimi literami można dopuścić w przypadkach tj. Aula Uniwersytecka w Poznaniu, ponieważ zwyczajowo nazwą tą określa się nie tylko samą aulę, ale także cały budynek, w którym mieści się m.in. aula. Najczęściej jednak, pisząc o auli, mamy na myśli największą salę w budynku szkoły czy uczelni, gdzie odbywają się apele i inne szkolne uroczystości – wówczas nie ma powodów, by słowo to zapisywać wielką literą.

Na koniec chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na nagminne w języku mówionym błędy składniowe, które coraz częściej pojawiają się także w pracach pisemnych. Chodzi o wyrażenie na sali, na auli, które mają charakter potoczny, a w języku oficjalnym i pisanym są niedopuszczalne. Jeśli chodzi o aulę, możemy powiedzieć i napisać tylko i wyłącznie w auli. W przypadku słowa sala wyrażenie na sali jest dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach: jeśli mowa o sali gimnastycznej (np. mecz został rozegrany na sali gimnastycznej), sali rozpraw (np. na sali obecni byli tylko świadkowie i mecenas) oraz sali chorych (np. pacjenci przebywali na sali chorych).

5/5 - (1 vote)
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.