Stosowanie spacji w skrótach – poprawa prac

Oceń ten wpis

Stosowanie spacji w skrótach – poprawa prac

Stosowanie spacji w skrótach – poprawa prac. Kiedy stosujemy spację w zapisie skrótów? Każdy korektor choć raz usłyszał to pytanie od swoich znajomych bądź klientów. Z tego powodu postanowiłam przedstawić Wam ogólne wytyczne, jakich należy się trzymać, aby nie popełnić błędu w tym obszarze i uniknąć korekty pracy dyplomowej. A zatem, do dzieła!

Na początek warto podkreślić za autorami słownika języka polskiego PWN, że w polskiej ortografii wszelkie zasady pisowni łącznej i oddzielnej określa zasada konwencjonalna, co oznacza, że są one umowne. Dlaczego o tym wspominam? Według ekspertów, z uwagi na powszechne użycie komputerowych edytorów tekstów, kwestia oddzielnej pisowni mocno kojarzy się z tematem stosowania spacji. Dlatego mówiąc o zasadach łącznej bądź oddzielnej pisowni, warto pochylić się nad stosowaniem spacji w zapisach skrótów. Jakie reguły panują w tym temacie?

W skrótach utworzonych od dwóch i więcej wyrazów stosujemy spację, gdy jedna z części wyrażenia nie jest skracana. Dla przykładu: ad us. int. — ad usum internum, i in. – i inni. Ale uwaga, skróty itd, itp, choć zawierają w sobie nieskracalny składnik i, piszemy łącznie.

Spacji używamy również wtedy, gdy posługujemy się co najmniej dwuliterowymi skrótami w liczbie mnogiej. Najlepiej zobrazują to przykłady:

inż. inż. Nowak i Kowalski – inżynierowie Nowak i Kowalski

kościół św. św. Erazma i Pankracego – kościół świętych Erazma i Pankracego

Korekty tekstu unikniemy też, gdy zapamiętamy, że w skrótach od nazw osób, w których każdy wyraz traktowany jest odrębnie, spacja musi się pojawić. Np. lek. wet. – lekarz weterynarii, inż. mech. – inżynier mechanik. 

Kiedy zatem pomijamy spację w skrótach? Jeśli nie wpisują się one w wyżej omówione przypadki, bez względu na ilość liter występujących w skrócie oraz to, czy skrót kończy się kropką, czy nie. Ponadto dobrze wiedzieć, że nie korzystamy ze spacji pomiędzy inicjałami (a jest to częsty błąd, który spotykam w czasie sprawdzania prac dyplomowych).

Dla przykładu: p.o. – pełniący obowiązki, br. – bieżącego roku, m.in. – między innymi, S.T. Kowalski.

Stosowanie spacji w skrótach to rzecz, której można się nauczyć i nie warto w tym obszarze iść na skróty. Co więcej, poznanie i zapamiętanie zasad, które regulują kwestię odstępów z pewnością pozwoli Wam zaoszczędzić czas na poprawie pracy licencjackiej lub magisterskiej i podniesie zakres Waszych umiejętności językowych.

Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.