98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Poprawa spisów

Spisy treści, tabel, wykresów i schematów w pracach magisterskich

Spisy to w zasadzie etap końcowy pracy. W zależności od tego jakiego rodzaju jest praca spisów może być więcej lub mniej. Niezależnie jednak od dziedziny w każdej pracy musi być sporządzony spis treści. Prace, które posiadają wykresy, schematy, diagramy, tabele, zdjęcia itp., spisów mogą mieć więcej. Osobiście odradzam sporządzanie spisów ręcznie w formie tabel. Do wszystkich spisów należy prawidłowo wykorzystać bardziej zaawansowane funkcje Word, korzystając z funkcji odwołanie następnie wybrać indeksy i spisy. Aby sporządzić lub poprawić istniejące spisy w pierwszej kolejności należy do wszystkich np. tabel zastosować identyczny nagłówek, odradzam stosowanie automatów. Dla przykłady do tabel niech to będzie nagłówek 1, dla rysunków nagłówek 2 a dla zdjęć nagłówek 3. Dopiero wówczas można przejść do wykonania spisu np. tabel. Sporządzony spis trzeba przejrzeć czy zawiera wszystkie tabele i czy są one poprawnie ponumerowane, jeśli tak nie jest to zwyczajnie trzeba wrócić do tekstu pracy i dokonać poprawy czy to nagłówku czy tez poprawnej numeracji. Tak samo wykonuje się kolejny spis np. rysunków. Jednakże przy następnym spisie Word nas zapyta czy zmienić istniejący spis należy wybrać opcję "nie" tak by spis tabel nie uległ zmianie a powstał dodatkowy nowy spis rysunków. Poprawnie wykonane spisy są o tyle użyteczne, że wykonuje się je raz i przy każdej korekcie pracy, poprawie tekstu należy dokonać aktualizacji stron we wszystkich spisach. Wykonuje się to przez zaznaczenie całego spisy i prawym przyciskiem myszki wybiera się opcje "aktualizuj numer stron".

Jeśli ktoś ma kłopot ze spisami udzielam porad bez dodatkowych opłat.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje