Co powinniście wiedzieć o dwukropku poprawiając pracę?

Oceń ten wpis

Co powinniście wiedzieć o dwukropku poprawiając pracę?

Co powinniście wiedzieć o dwukropku poprawiając pracę? Dwukropek to znak interpunkcyjny, który podobnie jak kropka, przecinek czy średnik w najbardziej ogólnym znaczeniu służy zapewnieniu właściwego sposobu odbioru tekstu oraz jego jednoznaczności. Jaki jest jednak dokładny cel stosowania dwukropka w zdaniu?

Najpopularniejszą funkcją, jaką przypisujemy dwukropkowi, jest wyliczenie. Stosujemy go, żeby wymienić poszczególne elementy pewnej całości. To bardzo ważne, aby nie mylić dwukropka na przykład z myślnikiem – jego zadaniem nie jest bowiem oddzielenie jednego członu zdania od drugiego, ale wyodrębnienie jego określonej części.

Zastosowaniem dwukropka, z jakim najczęściej spotykam się podczas korekty prac magisterskich, jest wprowadzenie do tekstu cytowanych słów. Zapożyczoną wypowiedź najczęściej wyróżnia się, stosując cudzysłów, jednak czy wiedzieliście, że można to zrobić także za pomocą myślnika i kursywy?
Cytowanie aktów prawnych w pracy magisterskiej może wyglądać na przykład tak: „Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej”.

Cytowanie aktów prawnych w pracy magisterskiej może wyglądać na przykład tak: – Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej.

Cytowanie aktów prawnych w pracy magisterskiej może wyglądać na przykład tak: Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej.

Jeśli cytowana wypowiedź składa się z mniej niż dwóch zdań, można wprowadzić ją, wykorzystując pisownię z małej litery.

Dwukropek bardzo często stosuje się po wyrazach takich jak: jednym słowem, innymi słowy inaczej, inaczej mówiąc. Jego zapis nie jest jednak konieczny.

Zostały mi do napisania jeszcze trzy rozdziały pracy magisterskiej, jednym słowem: porażka.

Takie samo zdanie można napisać, zastępując dwukropek przecinkiem lub rezygnując z zastosowania znaku interpunkcyjnego:

Zostały mi do napisania jeszcze trzy rozdziały pracy magisterskiej, jednym słowem, porażka.

Zostały mi do napisania jeszcze trzy rozdziały pracy magisterskiej jednym słowem: porażka.
Użycie dwukropka  możemy zaobserwować nie tylko w tekście pisanym, ale także usłyszeć. Jego zastosowanie odczuwalne jest jako zawieszenie głosu i krótka przerwa w wypowiedzi.

Oceń ten wpis
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.