Przykładowe prace magisterskie i licencjackie z logistyki

Przykładowa praca z logistyki .pdfPoniżej przykładowe prace magisterskie z logistyki – plan, opis, PDF

Temat: Organizacja procesów ekologistyki gminy

Opis pracy: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie analizy organizacji procesów ekologistyki na przykładzie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W pierwszym rozdziale przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczące ekologistyki i segregacji odpadów oraz przedstawiono technologie przetwarzania odpadów m.in. kompostowanie, recykling itp. W drugim rozdziale scharakteryzowano ekologistykę na wybranym w pracy terenie Polski W dalszej części pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące masy odpadów zbiorczych jak i selektywnych w latach 2015-2017. Ukazano przyrosty względne łańcuchowe w poszczególnych latach jak i w całym okresie działalności przedsiębiorstwa.

Temat: Wykorzystanie różnych form transportu w sektorze usług kurierskich na przykładzie firm DHL i FEDEX

Opis pracy: Celem pracy było przedstawienie teorii zarządzania, omówienie jej podstawowych zasad oraz umiejscowienie logistyki w procesie zarządzania oraz przedstawienie logistyki transportu, jej funkcje i rodzaje. Usługi kurierskie są stałym elementem współczesnych struktur gospodarczo – handlowych na świecie. Zaprezentowano dwie globalne firmy działające na rynku KEP DHL i FEDEX. Przedstawiono ich historię, zasięg oraz obecną działalność. Zaprezentowano jak wygląda logistyka transportu w obu przedsiębiorstwach oraz oferty krajowych i międzynarodowych usług kurierskich.

Temat: Rola obsługi klienta na podstawie stacji paliw BP

W niniejszej pracy przyjęto hipotezę iż stosowanie przez przedsiębiorstwo elementów logistycznej obsługi klienta determinuje wzrost powodzenia prowadzonej działalności. Temat ten omówiono w rozdziałach teoretycznych definiując logistykę oraz obsługę klienta. Przeprowadzono także badania własne

AUTOR
Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *