Spójniki podrzędne – zasady poprawnej interpunkcji – korekta prac

1.5/5 - (2 votes)

Spójniki podrzędne – zasady poprawnej interpunkcji – korekta prac

Spójniki podrzędne – zasady poprawnej interpunkcji – korekta prac. W jakim miejscu postawić przecinek? To pytanie bardzo często pojawia się podczas przeglądania pracy dyplomowej tuż przed oddaniem jej w ręce promotora. Ostatnio omawialiśmy zasady interpunkcji obowiązujące przy użyciu spójników współrzędnych, dziś zajmiemy się spójnikami występującymi pomiędzy zdaniami złożonymi podrzędnie.

Spójniki łączą wyrazy lub części zdania, określając zależności, jakie pomiędzy nimi występują. Jednymi z najczęściej stosowanych spójników podrzędnych, z jakimi stykam się podczas korekty prac magisterskich i dyplomowych, są: że, iż, aby, żeby, jeśli, jeżeli, ponieważ, gdyż, gdy, gdyby, kiedy, choć, chociaż, aczkolwiek, jakkolwiek, bowiem, albowiem. Zgodnie z zasadami interpunkcji, pomiędzy zdaniem nadrzędnym i podrzędnym zawsze należy postawić przecinek.

Na przykład:

„Piszę pracę magisterską z dziedziny psychologii biznesu, ponieważ interesują mnie zagadnienia dotyczące zwiększania efektywności pracy”.

„Złożę papiery na studia podyplomowe, jeśli uda mi się obronić pracę magisterską na piątkę”.

„Kiedy nie jestem pewny pisowni poszczególnych wyrazów, zaglądam do słownika ortograficznego”.

Zdania nadrzędne i podrzędne mogą wprowadzać także partykuły i zaimki.

Oprócz zdań podrzędnie złożonych, przecinkiem oddzielamy także zdania złożone współrzędnie, jeśli występują w nich spójniki przeciwstawne, synonimiczne oraz wynikowe. Ze znaków przestankowych nie korzystamy natomiast w przypadku spójników:
– łącznych: oraz, i, tudzież, zarazem;
– rozłącznych: lub, albo, czy, bądź;
– wyłączających: ani, ni.

Od tej zasady obowiązuje jednak wyjątek dotyczący powtórzonych spójników. Przecinkiem oddzielimy zatem wymienione powyżej spójniki w przypadku zdań takich jak:

Pisanie prac dyplomowych bez konieczności ich poprawy wymaga i wiedzy, i dokładności, i czasu.

Zachęcam zatem do skrupulatności i regularnego przypominania sobie zasad pisowni obowiązujących w języku polskim.

1.5/5 - (2 votes)
AUTOR
Dorota Wrona

Magister psychologii, wielokrotna laureatka stypendium Ministra Edukacji, Rektora KUL oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Założycielka platformy YouExpert i współwłaściciel programu antyplagiatowego „JSA – demo”, przeznaczonego do samodzielnego sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.