Lublin, ul. Chopina 8

Warszawa, Rozbrat 16

Pisanie prac magisterskich i licencjackich

Gwarantuję, że zamówiona praca licencjacka lub magisterska będzie:

  • Rzeczowa i na temat.
  • Wolna od plagiatu.
  • Sformatowana według wytycznych uczelni.
  • Oparta na aktualnej literaturze przedmiotu.
  • Zawierała prawidłowe obliczenia w części analitycznej.
  • Zawierała graficzne przedstawienie wyników badań i ich omówienie.

Dodatkowo wszelkie poprawki od promotora wykonuje nieodpłatnie! Prace poprawiam do skutku – aż do przyjęcia jej przez promotora!

Cena pracy magisterskiej:

Praca magisterska z prawa                                            od 5000 zł

Praca magisterska z psychologii                                  od 5000 zł

Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki          od 3500 zł

Praca licencjacka i magisterska z ekonomii             od 6000 zł

Piszę także prace licencjackie i magisterskie z logistyki, socjologii, marketingi, zarządzania oraz dziedzin pokrewnych.

Dlaczego pisane przeze mnie prace są UNIKALNE i co to znaczy?

Pisząc pracę magisterską lub licencjacką nie korzystam z gotowych materiałów ani zbiorów dotychczasowych prac. Wykorzystuję najnowszą literaturę, opublikowaną po 2010 roku. Na początku wspólnie określamy Twój temat pracy. Mogę również napisać pracę na już wybrany i zaakceptowany przez Twojego promotora temat.

Następnie układam plan, zawiera on definicje najważniejszych zagadnień, opis wybranej problematyki, etiologię zjawiska, analizę dotychczasowych badań. Dbam o to żeby część teoretyczna była spójna i ściśle powiązana z częścią analityczną. Moje prace licencjackie i magisterskie nie są prostą parafrazą kilku podręczników.

To co sprawia, że moje prace są unikalne to wyciągane przeze mnie wnioski i przejrzysty wywód w pracy. Każdy rozdział i podrozdział ma precyzyjną strukturę, jest konkretny i na temat. Nie umieszczam w pracy niepotrzebnych materiałów, tylko po to aby zwiększyć jej objętość. Każde napisane przeze mnie zdanie ma znaczenie i wnosi nowe informacje. Tworzę unikalne treści, bo kocham swoją pracę.

Pisanie jest moją pasją, dlatego z ciekawością podchodzę do trudnych tematów. Posiadam umiejętność spojrzenia na dany problem z szerokiej perspektywy, a moje dwudziestoletnie doświadczenie sprawia, że jestem biegła w tworzeniu tekstów naukowych.  

Dlaczego pisane przeze mnie prace licencjackie i magisterskie są AKTUALNE i jakie to ma znaczenie?

Każda dziedzina nauki stale się rozwija. Niektóre zdefiniowane kiedyś terminy dzisiaj mają inne znaczenie. Nawet w dziedzinach z zakresu nauk ścisłych takich jak matematyka i fizyka nieustannie dokonuje się nowych odkryć. Aktualność pracy ma nieco inne znaczenie w zależności od kierunku. Prace magisterskie z prawa muszą być oparte o aktualne przepisy i omawiać nowo wydane ustawy. Analiza ekonomiczna musi zostać wykonana w oparciu o jak najnowsze dane. Analiza badań z zakresu psychologii powinna uwzględniać jak najnowsze wyniki badań. Aktualność pracy, sprawia, że wyciągane w niej wnioski są trafne i mają aplikacyjne zastosowanie. Ponadto jest to dowód na samodzielność wykonanej pracy i dojrzałość naukową studenta. Bez względu na to czy piszesz pracę w całości samodzielnie, czy może zlecasz napisanie jej części komuś innemu, przed oddaniem jej do promotora lub dziekanatu sprawdź czy zamieszczone w niej źródła są aktualne.